Visa allt om Härjedalsbärgarn JL Teknik AB
Visa allt om Härjedalsbärgarn JL Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 777 1 576 1 702 1 729 1 504 1 997 1 960 1 529 1 329 1 267
Övrig omsättning - 44 - 1 18 - - - 50 9
Rörelseresultat (EBIT) 122 172 -162 108 -452 94 356 266 -97 189
Resultat efter finansnetto 107 132 -194 74 -499 57 317 162 -183 151
Årets resultat 57 96 -39 44 -284 0 146 45 -73 25
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 191 278 368 467 709 636 501 578 588
Omsättningstillgångar 477 413 354 379 287 473 401 368 557 453
Tillgångar 643 604 631 747 754 1 183 1 037 869 1 135 1 042
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 216 120 159 115 249 248 103 57 130
Obeskattade reserver 58 35 0 155 125 340 286 170 65 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 53 0 68 0 102 157 237 547
Kortfristiga skulder 313 355 459 433 446 594 400 440 775 190
Skulder och eget kapital 643 604 631 747 754 1 183 1 037 869 1 135 1 042
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 30 30 73 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 467 473 442 420 492 680 455 331 451 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 159 150 160 170 201 203 149 107 152 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 777 1 620 1 702 1 730 1 522 1 997 1 960 1 529 1 379 1 276
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 889 788 851 1 729 752 666 653 1 529 1 329 634
Personalkostnader per anställd (tkr) 328 320 306 530 354 206 188 468 568 235
Rörelseresultat, EBITDA 147 259 -72 198 -331 219 460 345 13 230
Nettoomsättningförändring 12,75% -7,40% -1,56% 14,96% -24,69% 1,89% 28,19% 15,05% 4,89% -%
Du Pont-modellen 19,60% 28,48% -25,67% 14,46% -59,95% 7,95% 34,33% 30,61% -8,55% 18,14%
Vinstmarginal 7,09% 10,91% -9,52% 6,25% -30,05% 4,71% 18,16% 17,40% -7,30% 14,92%
Bruttovinstmarginal 97,86% 99,24% 97,88% 99,60% 100,00% 99,20% 99,13% 97,58% 97,37% 95,11%
Rörelsekapital/omsättning 9,23% 3,68% -6,17% -3,12% -10,57% -6,06% 0,05% -4,71% -16,40% 20,76%
Soliditet 49,18% 40,28% 19,02% 36,58% 27,47% 42,23% 44,24% 25,94% 9,15% 24,57%
Kassalikviditet 152,40% 116,34% 77,12% 87,53% 64,35% 79,63% 100,25% 83,64% 71,87% 238,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...