Visa allt om Östlins Lager AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 452 4 494 4 628 4 832 4 870 5 061 4 976 4 886 5 051 4 660
Övrig omsättning 1 099 229 231 - - - 6 1 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 843 -27 328 454 462 1 089 1 062 742 654 821
Resultat efter finansnetto 844 -19 344 494 483 1 089 1 056 756 652 799
Årets resultat 493 -2 385 272 412 878 862 634 514 648
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 475 191 234 283 345 357 419 472 461 527
Omsättningstillgångar 5 385 5 384 5 658 5 648 5 452 5 439 4 569 4 263 3 801 3 368
Tillgångar 5 861 5 575 5 892 5 932 5 797 5 796 4 989 4 736 4 262 3 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 180 5 186 5 389 5 303 5 331 5 120 4 361 3 619 3 105 2 681
Obeskattade reserver 224 17 35 185 73 156 263 382 507 612
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 4 5 126 170 198
Kortfristiga skulder 457 371 469 442 388 516 360 609 479 404
Skulder och eget kapital 5 861 5 575 5 892 5 932 5 797 5 796 4 989 4 736 4 262 3 895
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 373 385 366 370 340 347 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 076 1 187 1 250 845 729 514 646 551 546 333
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 406 482 601 561 661 586 552 386 450 323
Utdelning till aktieägare 800 300 100 150 100 100 60 60 50 50
Omsättning 5 551 4 723 4 859 4 832 4 870 5 061 4 982 4 887 5 053 4 662
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 113 1 124 1 157 1 208 1 218 1 265 995 1 222 1 263 1 553
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 435 485 397 372 290 255 276 147 301
Rörelseresultat, EBITDA 893 16 377 516 521 1 151 1 130 809 720 920
Nettoomsättningförändring -0,93% -2,90% -4,22% -0,78% -3,77% 1,71% 1,84% -3,27% 8,39% -%
Du Pont-modellen 14,40% -0,34% 5,92% 8,41% 8,40% 18,88% 21,37% 16,41% 15,74% 21,10%
Vinstmarginal 18,96% -0,42% 7,54% 10,33% 10,00% 21,62% 21,42% 15,90% 13,28% 17,64%
Bruttovinstmarginal 46,59% 47,51% 59,46% 100,00% 53,16% 57,42% 59,04% 50,16% 47,67% 50,21%
Rörelsekapital/omsättning 110,69% 111,55% 112,12% 107,74% 103,98% 97,27% 84,59% 74,79% 65,77% 63,61%
Soliditet 91,36% 93,26% 91,93% 91,69% 92,89% 90,32% 91,30% 82,22% 81,42% 80,14%
Kassalikviditet 571,99% 816,44% 615,35% 689,14% 620,10% 472,67% 526,39% 296,72% 305,01% 302,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...