Visa allt om Domentus Aktiebolag
Visa allt om Domentus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 43 246 25 763 23 699 13 202 12 356 30 526 14 702 9 756 11 964 16 846
Övrig omsättning - - - - - 53 2 161 187 192 212
Rörelseresultat (EBIT) 2 151 4 511 2 936 258 -542 1 010 5 261 -5 787 -68 1 617
Resultat efter finansnetto 1 296 4 764 3 301 780 -150 1 330 5 546 -5 246 637 2 150
Årets resultat 425 2 782 1 930 429 0 765 5 140 -4 656 320 1 350
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 403 9 9 9 9 9 625 716 809 902
Omsättningstillgångar 1 100 37 359 32 905 29 749 29 390 30 343 28 525 22 654 28 308 27 613
Tillgångar 37 504 37 367 32 913 29 758 29 399 30 352 29 151 23 370 29 117 28 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 662 33 393 30 767 28 987 28 701 28 830 28 192 23 172 27 919 27 688
Obeskattade reserver 3 100 2 605 1 412 586 390 542 227 0 593 434
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 741 1 369 734 185 308 979 731 198 606 392
Skulder och eget kapital 37 504 37 367 32 913 29 758 29 399 30 352 29 151 23 370 29 117 28 515
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 14 13 20 17
Utdelning till aktieägare 156 156 156 150 143 130 127 120 90 90
Omsättning 43 246 25 763 23 699 13 202 12 356 30 579 16 863 9 943 12 156 17 058
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 151 4 511 2 936 258 -542 1 010 5 352 -5 694 25 1 708
Nettoomsättningförändring 67,86% 8,71% 79,51% 6,85% -59,52% 107,63% 50,70% -18,46% -28,98% -%
Du Pont-modellen 5,87% 12,75% 10,03% 2,62% -0,50% 4,38% 19,02% -22,44% 2,19% 7,54%
Vinstmarginal 5,09% 18,50% 13,93% 5,92% -1,18% 4,35% 37,72% -53,76% 5,33% 12,76%
Bruttovinstmarginal 5,44% 100,00% 13,30% 3,36% -2,84% 3,87% 24,51% -56,96% 1,68% 10,93%
Rörelsekapital/omsättning 0,83% 139,70% 135,75% 223,94% 235,37% 96,19% 189,05% 230,18% 231,54% 161,59%
Soliditet 96,20% 94,80% 96,83% 98,86% 98,60% 96,30% 97,28% 99,15% 97,35% 98,20%
Kassalikviditet 148,45% 154,27% 103,41% 232,43% 208,12% 108,07% 132,69% 551,01% 317,00% 254,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...