Visa allt om Branäs Fritidscenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 148 722 129 282 131 610 125 315 124 719 123 125 110 372 89 859 79 696 32 657
Övrig omsättning 691 666 799 6 011 673 19 391 1 209 2 245 1 839 4 325
Rörelseresultat (EBIT) 23 764 12 904 22 058 21 242 10 760 35 633 14 451 4 815 6 570 18 128
Resultat efter finansnetto 19 737 9 474 18 969 17 994 8 599 34 440 12 072 1 417 4 642 18 086
Årets resultat 2 822 4 858 11 048 11 602 14 022 13 257 13 008 8 701 5 525 6 488
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 268 139 239 633 205 299 204 248 186 584 171 532 149 719 147 528 130 962 90 775
Omsättningstillgångar 68 772 55 284 53 212 47 560 20 342 10 769 9 082 8 465 12 032 7 969
Tillgångar 336 911 294 917 258 511 251 808 206 926 182 301 158 801 155 993 142 994 98 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 062 104 528 94 071 82 470 67 393 62 107 52 167 42 159 39 458 32 792
Obeskattade reserver 53 711 45 270 45 270 36 770 34 870 41 307 21 307 23 407 30 407 28 617
Avsättningar (tkr) 7 181 7 205 0 0 395 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 138 444 114 637 83 849 109 741 61 077 42 857 35 650 76 251 42 226 3 630
Kortfristiga skulder 29 513 23 277 35 321 22 827 43 191 36 030 49 677 14 176 30 903 33 705
Skulder och eget kapital 336 911 294 917 258 511 251 808 206 926 182 301 158 801 155 993 142 994 98 743
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 566 1 794 1 497 2 456 1 948 1 869 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 29 788 26 067 25 075 26 007 29 638 25 006 22 514 19 699 17 012 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 545 7 121 6 104 7 234 9 877 7 679 7 439 7 192 7 185 0
Utdelning till aktieägare 0 0 10 000 0 5 000 0 0 0 0 0
Omsättning 149 413 129 948 132 409 131 326 125 392 142 516 111 581 92 104 81 535 36 982
Nyckeltal
Antal anställda 83 77 80 76 94 72 72 70 63 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 792 1 679 1 645 1 649 1 327 1 710 1 533 1 284 1 265 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 432 388 452 447 485 479 431 437 -
Rörelseresultat, EBITDA 34 110 22 049 31 638 30 748 19 255 43 525 22 177 12 764 14 817 22 283
Nettoomsättningförändring 15,04% -1,77% 5,02% 0,48% 1,29% 11,55% 22,83% 12,75% 144,04% -%
Du Pont-modellen 7,27% 4,38% 8,55% 8,44% 5,20% 19,57% 9,10% 3,13% 4,61% 18,45%
Vinstmarginal 16,46% 9,99% 16,79% 16,95% 8,63% 28,97% 13,10% 5,44% 8,27% 55,80%
Bruttovinstmarginal 86,62% 86,05% 86,25% 83,75% 84,61% 85,26% 86,11% 85,07% 85,60% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,40% 24,76% 13,59% 19,74% -18,32% -20,52% -36,78% -6,36% -23,68% -78,81%
Soliditet 44,51% 47,42% 49,30% 43,51% 44,99% 50,77% 42,51% 37,83% 42,90% 54,08%
Kassalikviditet 220,56% 220,05% 140,71% 189,34% 35,76% 19,98% 9,76% 43,18% 29,33% 23,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...