Visa allt om RivBorr Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 87 315 102 939 111 509 86 028 91 639 94 274 74 074 120 234 79 906 55 922
Övrig omsättning 1 289 2 082 1 225 107 10 - 81 19 83 111
Rörelseresultat (EBIT) -14 523 -1 048 -6 712 3 836 6 247 4 318 -1 493 7 482 8 711 3 627
Resultat efter finansnetto -14 617 -1 308 -6 940 3 962 6 269 4 125 -1 541 8 732 8 467 3 329
Årets resultat -2 040 -1 308 -3 744 -238 1 934 2 112 1 709 4 523 4 617 2 656
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 465 7 496 8 481 9 728 10 090 10 893 11 876 12 872 8 951 9 144
Omsättningstillgångar 40 554 25 383 18 575 21 575 21 615 15 198 14 813 29 920 16 439 6 439
Tillgångar 44 019 32 879 27 056 31 304 31 706 26 091 26 690 42 792 25 390 15 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 197 3 238 4 546 9 241 9 479 7 545 5 433 8 056 8 532 4 915
Obeskattade reserver 0 0 0 2 037 2 037 1 082 82 4 803 2 000 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 822 29 642 22 510 20 025 20 189 17 464 21 174 29 932 14 858 10 668
Skulder och eget kapital 44 019 32 879 27 056 31 304 31 706 26 091 26 690 42 792 25 390 15 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 780 780 232 356 455 364 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 5 - - - - -
Löner till övriga anställda 26 263 24 401 26 695 13 557 15 201 15 503 12 222 18 246 14 530 11 417
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 10 858 8 776 10 773 5 897 6 304 5 945 6 121 6 770 5 358 4 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 000 5 000 1 000
Omsättning 88 604 105 021 112 734 86 135 91 649 94 274 74 155 120 253 79 989 56 033
Nyckeltal
Antal anställda 76 81 83 52 65 56 44 73 54 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 149 1 271 1 343 1 654 1 410 1 683 1 684 1 647 1 480 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 442 479 397 343 413 431 347 378 329
Rörelseresultat, EBITDA -12 722 1 220 -2 859 4 778 7 238 5 302 -503 7 853 9 127 4 416
Nettoomsättningförändring -15,18% -7,69% 29,62% -6,12% -2,80% 27,27% -38,39% 50,47% 42,89% -%
Du Pont-modellen -32,97% -3,16% -23,23% 13,08% 20,04% 16,64% -5,20% 20,64% 34,36% 23,29%
Vinstmarginal -16,62% -1,01% -5,64% 4,76% 6,93% 4,61% -1,87% 7,34% 10,92% 6,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 42,21% 39,63% 32,99% 35,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,85%
Rörelsekapital/omsättning -2,60% -4,14% -3,53% 1,80% 1,56% -2,40% -8,59% -0,01% 1,98% -7,56%
Soliditet 2,72% 9,85% 16,80% 34,32% 34,63% 31,97% 20,58% 26,91% 39,28% 31,54%
Kassalikviditet 94,70% 85,63% 82,52% 107,74% 102,64% 82,33% 64,69% 96,64% 107,36% 55,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...