Visa allt om Kalahari Africa AB
Visa allt om Kalahari Africa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 696 4 067 3 091 3 658 4 591 5 053 4 430 4 520 2 983 2 023
Övrig omsättning 2 - - 2 - 10 - 78 - -
Rörelseresultat (EBIT) -135 -110 178 -7 101 41 38 211 -75 18
Resultat efter finansnetto -134 -109 188 -12 85 25 17 185 -94 6
Årets resultat -134 -30 110 1 47 16 9 139 -94 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 10 18 34 21
Omsättningstillgångar 1 152 861 1 212 540 709 809 665 517 768 749
Tillgångar 1 152 861 1 212 540 709 812 675 536 802 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 385 415 305 304 257 241 232 93 187
Obeskattade reserver 0 0 79 32 46 25 25 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 901 476 718 203 359 530 408 279 709 583
Skulder och eget kapital 1 152 861 1 212 540 709 812 675 536 802 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 500 600 730 655 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 253 390 259 575 545 90 82 98 186 61
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 20 21 19 27 27 28 29 51 78 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 698 4 067 3 091 3 660 4 591 5 063 4 430 4 598 2 983 2 023
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 696 2 034 1 546 1 829 2 296 2 527 2 215 2 260 994 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) 273 218 139 310 306 328 327 438 242 374
Rörelseresultat, EBITDA -135 -110 178 -7 104 48 47 227 -58 31
Nettoomsättningförändring -33,71% 31,58% -15,50% -20,32% -9,14% 14,06% -1,99% -% 47,45% -%
Du Pont-modellen -11,72% -12,66% 15,51% -0,37% 14,95% 5,42% 5,63% 41,42% -8,60% 2,60%
Vinstmarginal -5,01% -2,68% 6,08% -0,05% 2,31% 0,87% 0,86% 4,91% -2,31% 0,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 27,86% 28,85% 100,00% 31,11% 50,57%
Rörelsekapital/omsättning 9,31% 9,47% 15,98% 9,21% 7,62% 5,52% 5,80% 5,27% 1,98% 8,21%
Soliditet 21,79% 44,72% 39,33% 60,85% 47,66% 33,92% 38,43% 46,64% 11,60% 24,29%
Kassalikviditet 127,86% 180,88% 168,80% 266,01% 197,49% 152,64% 162,99% 185,30% 108,32% 128,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...