Visa allt om Tärnevalds Revisionsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 20 1 081 108 112 81 97 103
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -1 -3 14 1 057 108 106 69 84 98
Resultat efter finansnetto -6 -1 -3 15 1 062 108 106 74 86 98
Årets resultat 127 3 56 11 599 79 78 53 62 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 497 1 263 1 268 1 289 1 575 429 350 291 251 532
Tillgångar 497 1 263 1 268 1 289 1 575 429 350 291 251 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 448 1 081 1 079 1 023 1 012 413 334 255 203 506
Obeskattade reserver 0 170 175 250 250 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 12 15 16 313 16 16 35 49 25
Skulder och eget kapital 497 1 263 1 268 1 289 1 575 429 350 291 251 532
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 20 1 081 108 112 81 97 103
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -1 -3 14 1 057 108 106 69 84 98
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -98,15% 900,93% -3,57% 38,27% -16,49% -5,83% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 1,16% 67,43% 25,17% 30,29% 25,43% 34,26% 18,42%
Vinstmarginal -% -% -% 75,00% 98,24% 100,00% 94,64% 91,36% 88,66% 95,15%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 6 365,00% 116,74% 382,41% 298,21% 316,05% 208,25% 492,23%
Soliditet 90,14% 96,09% 95,86% 93,66% 75,95% 96,27% 95,43% 87,63% 80,88% 95,11%
Kassalikviditet 1 014,29% 10 525,00% 8 453,33% 8 056,25% 503,19% 2 681,25% 2 187,50% 831,43% 512,24% 2 128,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...