Visa allt om Luki Aktiebolag
Visa allt om Luki Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 535 2 509 2 579 2 322 2 468 2 392 2 478 2 264 1 913 1 757
Övrig omsättning - 9 325 - - - - 1 9 774
Rörelseresultat (EBIT) -1 079 -1 955 -973 -1 268 -2 112 -5 055 -3 182 -3 463 -3 982 -5 656
Resultat efter finansnetto 1 757 707 -616 -935 -1 921 -5 169 -2 979 -3 262 -3 728 -5 039
Årets resultat 1 757 707 -449 -813 -1 787 -465 -2 956 -2 994 -2 961 -4 161
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 917 28 697 28 971 30 501 31 323 34 426 34 958 35 307 34 497 34 878
Omsättningstillgångar 1 364 1 945 1 323 871 675 648 1 077 939 5 069 9 513
Tillgångar 33 281 30 642 30 294 31 372 31 998 35 075 36 035 36 246 39 566 44 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 329 25 457 25 700 26 486 28 537 31 297 31 761 34 718 37 712 40 674
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 750 350 0 0 0 0 274 288 799 220
Kortfristiga skulder 5 202 4 836 4 594 4 886 3 462 3 778 3 998 1 240 1 055 3 497
Skulder och eget kapital 33 281 30 642 30 294 31 372 31 998 35 075 36 035 36 246 39 566 44 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 351 224 173 2 511 1 786 1 227 720 3 454
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 765 360 0 0 0 0 0 3 67 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 255 179 168 185 189 938 711 609 472 1 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 535 2 518 2 904 2 322 2 468 2 392 2 478 2 265 1 922 2 531
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 535 2 509 2 579 2 322 2 468 2 392 2 478 2 264 1 913 879
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 130 610 591 475 449 3 513 2 586 1 935 1 346 2 645
Rörelseresultat, EBITDA -197 -1 603 -617 -912 -1 754 -4 697 -2 814 -3 092 -3 591 -5 290
Nettoomsättningförändring 40,89% -2,71% 11,07% -5,92% 3,18% -3,47% 9,45% 18,35% 8,88% -%
Du Pont-modellen 5,41% 2,31% -1,94% -2,81% -6,00% -13,96% -8,26% -9,00% -9,35% -11,28%
Vinstmarginal 50,92% 28,18% -22,76% -37,94% -77,84% -204,72% -120,18% -144,08% -193,31% -284,92%
Bruttovinstmarginal 61,73% 2,95% 40,36% 27,48% -3,32% 1,67% 46,17% 10,42% -43,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -108,57% -115,23% -126,83% -172,91% -112,93% -130,85% -117,88% -13,30% 209,83% 342,40%
Soliditet 79,11% 83,08% 84,84% 84,43% 89,18% 89,23% 88,14% 95,78% 95,31% 91,63%
Kassalikviditet 26,22% 40,22% 28,80% 17,83% 19,50% 17,15% 26,94% 75,73% 480,47% 272,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...