Visa allt om Luki Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 509 2 579 2 322 2 468 2 392 2 478 2 264 1 913 1 757 1 521
Övrig omsättning 9 325 - - - - 1 9 774 7 872
Rörelseresultat (EBIT) -1 955 -973 -1 268 -2 112 -5 055 -3 182 -3 463 -3 982 -5 656 -1 616
Resultat efter finansnetto 707 -616 -935 -1 921 -5 169 -2 979 -3 262 -3 728 -5 039 -1 319
Årets resultat 707 -449 -813 -1 787 -465 -2 956 -2 994 -2 961 -4 161 -743
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 697 28 971 30 501 31 323 34 426 34 958 35 307 34 497 34 878 34 739
Omsättningstillgångar 1 945 1 323 871 675 648 1 077 939 5 069 9 513 16 884
Tillgångar 30 642 30 294 31 372 31 998 35 075 36 035 36 246 39 566 44 391 51 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 457 25 700 26 486 28 537 31 297 31 761 34 718 37 712 40 674 46 835
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 0 0 0 0 274 288 799 220 242
Kortfristiga skulder 4 836 4 594 4 886 3 462 3 778 3 998 1 240 1 055 3 497 4 211
Skulder och eget kapital 30 642 30 294 31 372 31 998 35 075 36 035 36 246 39 566 44 391 51 623
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 351 224 173 2 511 1 786 1 227 720 3 454 2 880
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 0 0 0 0 0 3 67 338 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 179 168 185 189 938 711 609 472 1 451 3 803
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 518 2 904 2 322 2 468 2 392 2 478 2 265 1 922 2 531 9 393
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 509 2 579 2 322 2 468 2 392 2 478 2 264 1 913 879 761
Personalkostnader per anställd (tkr) 610 591 475 449 3 513 2 586 1 935 1 346 2 645 3 544
Rörelseresultat, EBITDA -1 603 -617 -912 -1 754 -4 697 -2 814 -3 092 -3 591 -5 290 -1 250
Nettoomsättningförändring -2,71% 11,07% -5,92% 3,18% -3,47% 9,45% 18,35% 8,88% 15,52% -%
Du Pont-modellen 2,31% -1,94% -2,81% -6,00% -13,96% -8,26% -9,00% -9,35% -11,28% -2,55%
Vinstmarginal 28,18% -22,76% -37,94% -77,84% -204,72% -120,18% -144,08% -193,31% -284,92% -86,59%
Bruttovinstmarginal 2,95% 40,36% 27,48% -3,32% 1,67% 46,17% 10,42% -43,02% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -115,23% -126,83% -172,91% -112,93% -130,85% -117,88% -13,30% 209,83% 342,40% 833,20%
Soliditet 83,08% 84,84% 84,43% 89,18% 89,23% 88,14% 95,78% 95,31% 91,63% 91,19%
Kassalikviditet 40,22% 28,80% 17,83% 19,50% 17,15% 26,94% 75,73% 480,47% 272,03% 400,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...