Visa allt om A. Berners Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om A. Berners Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -3 -3 -4 0 -3 2 -10 -10 -10
Resultat efter finansnetto -35 -66 -63 -61 -92 -52 549 -61 -59 -57
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 409 1 377 1 357 1 314 1 284 2 345 2 492 1 863 1 826 1 791
Omsättningstillgångar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tillgångar 1 412 1 380 1 360 1 317 1 287 2 348 2 496 1 866 1 829 1 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 272 272 272 272 272 1 547 947 947 947
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 110 1 087 1 068 1 026 986 2 060 931 893 857 823
Kortfristiga skulder 31 21 20 19 30 17 18 25 25 24
Skulder och eget kapital 1 412 1 380 1 360 1 317 1 287 2 348 2 496 1 866 1 829 1 794
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -3 -3 -4 0 -3 2 -10 -10 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 19,26% 19,71% 20,00% 20,65% 21,13% 11,58% 61,98% 50,75% 51,78% 52,79%
Kassalikviditet 9,68% 14,29% 15,00% 15,79% 10,00% 17,65% 16,67% 12,00% 12,00% 12,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...