Visa allt om Fastighetsservice i Motala Aktiebolag, FIMAB
Visa allt om Fastighetsservice i Motala Aktiebolag, FIMAB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 807 970 978 1 017 1 059 1 235 1 092 1 036 1 051 776
Övrig omsättning - - - 60 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -4 -39 39 -14 -3 -57 -20 67 -48
Resultat efter finansnetto -66 -5 -41 40 -8 -2 -46 21 84 -36
Årets resultat -66 -5 -41 31 4 15 18 58 116 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 21 45 71 106 146
Omsättningstillgångar 611 750 838 959 961 1 070 1 108 1 188 1 187 1 130
Tillgångar 611 750 838 959 962 1 091 1 153 1 259 1 293 1 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 502 567 667 696 752 797 839 841 786
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 16 37 111 172 249
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 236 249 271 292 266 323 319 310 280 242
Skulder och eget kapital 611 750 838 959 962 1 091 1 153 1 259 1 293 1 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 456 462 463 388 388
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 637 628 637 646 663 278 287 266 308 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 188 218 251 225 282 289 298 251 238
Utdelning till aktieägare 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Omsättning 807 970 978 1 077 1 059 1 235 1 092 1 036 1 051 776
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 202 323 326 339 353 309 273 259 350 259
Personalkostnader per anställd (tkr) 193 275 290 299 301 254 242 212 261 224
Rörelseresultat, EBITDA -71 -4 -39 40 6 21 -31 23 114 6
Nettoomsättningförändring -16,80% -0,82% -3,83% -3,97% -14,25% 13,10% 5,41% -1,43% 35,44% -%
Du Pont-modellen -10,80% -0,53% -4,53% 4,28% -0,62% -0,09% -3,82% 1,75% 6,65% -2,74%
Vinstmarginal -8,18% -0,41% -3,89% 4,03% -0,57% -0,08% -4,03% 2,12% 8,18% -4,51%
Bruttovinstmarginal 96,28% 93,81% 94,99% 96,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,47% 51,65% 57,98% 65,59% 65,63% 60,49% 72,25% 84,75% 86,30% 114,43%
Soliditet 61,54% 66,93% 67,66% 69,55% 72,35% 70,01% 71,49% 72,99% 74,62% 75,65%
Kassalikviditet 258,90% 301,20% 309,23% 328,42% 361,28% 331,27% 347,34% 383,23% 423,93% 466,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...