Visa allt om BST Holding i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -40 -11 -41 -36 -9 -18 -43 -19 -27
Resultat efter finansnetto -18 -40 -11 -41 -36 -9 -18 -43 -19 -28
Årets resultat -18 -40 -11 -41 -36 -9 -18 -43 -19 -28
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 656 656 656 657 0 0 0 29 36
Omsättningstillgångar 8 3 27 17 36 111 69 106 113 134
Tillgångar 663 659 682 673 693 111 69 106 143 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 57 70 80 121 54 62 80 123 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 570 570 570 550 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 32 42 23 21 57 7 26 20 28
Skulder och eget kapital 663 659 682 673 693 111 69 106 143 171
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -40 -11 -41 -36 -9 -18 -37 -13 -21
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -6,09% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -128,12% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -18,75% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 17,19% 8,65% 10,26% 11,89% 17,46% 48,65% 89,86% 75,47% 86,01% 83,04%
Kassalikviditet 16,00% 9,38% 64,29% 73,91% 171,43% 194,74% 985,71% 407,69% 565,00% 478,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...