Visa allt om BST Holding i Sverige AB
Visa allt om BST Holding i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -17 -40 -11 -41 -36 -9 -18 -43 -19
Resultat efter finansnetto -17 -18 -40 -11 -41 -36 -9 -18 -43 -19
Årets resultat -17 -18 -40 -11 -41 -36 -9 -18 -43 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 655 656 656 656 657 0 0 0 29
Omsättningstillgångar 6 8 3 27 17 36 111 69 106 113
Tillgångar 661 663 659 682 673 693 111 69 106 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 114 57 70 80 121 54 62 80 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 570 570 570 550 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 50 32 42 23 21 57 7 26 20
Skulder och eget kapital 661 663 659 682 673 693 111 69 106 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -17 -40 -11 -41 -36 -9 -18 -37 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -6,09% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -128,12% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -18,75% -% -% -% -% -%
Soliditet 15,28% 17,19% 8,65% 10,26% 11,89% 17,46% 48,65% 89,86% 75,47% 86,01%
Kassalikviditet 10,00% 16,00% 9,38% 64,29% 73,91% 171,43% 194,74% 985,71% 407,69% 565,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...