Visa allt om HBA Lill Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om HBA Lill Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - - 0 0 0 0 65 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - - -2 -94 -110 -150 -103 0
Resultat efter finansnetto - - - - -2 -94 -110 -183 -260 -3
Årets resultat - - - - -2 -94 -110 -183 -260 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - 15 0 0 0 0 212
Omsättningstillgångar - - - - 12 298 261 404 644 502
Tillgångar - - - - 27 298 261 404 644 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - -440 -438 -344 -233 -50 198
Obeskattade reserver - - - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - - 467 736 604 638 694 516
Skulder och eget kapital - - - - 27 298 261 404 644 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - - 0 0 0 0 65 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - - - 1 -94 -110 -150 -100 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -15,99% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -158,46% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -43,08% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -76,92% -%
Soliditet -% -% -% -% -1 629,63% -146,98% -131,80% -57,67% -7,76% 27,73%
Kassalikviditet -% -% -% -% 2,57% 40,49% 34,93% 47,65% 63,98% 97,29%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...