Visa allt om Skolarkitekten i Väst Aktiebolag
Visa allt om Skolarkitekten i Väst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 61 68 31 3 53 31 69 61 9 109
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 29 6 -20 -104 -4 15 16 -28 71
Resultat efter finansnetto 30 23 9 -17 -106 14 -29 -82 -19 285
Årets resultat 25 18 9 -17 -113 14 -24 0 2 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 125 125 125 125 250 255 260 267 275
Omsättningstillgångar 113 158 124 126 138 142 178 261 535 731
Tillgångar 238 283 249 251 263 393 433 521 802 1 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 247 229 220 237 350 337 361 435 533
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 12 136 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 35 19 31 26 43 97 148 231 310
Skulder och eget kapital 238 283 249 251 263 393 433 521 802 1 006
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 52 100 0 0 0 0 0 0 75 100
Omsättning 61 68 31 3 53 31 69 61 9 109
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 61 68 31 3 53 31 69 61 9 109
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 4 1 - 1 1 2 2 - -
Rörelseresultat, EBITDA 21 29 6 -20 21 1 20 23 -21 78
Nettoomsättningförändring -10,29% 119,35% 933,33% -94,34% 70,97% -55,07% 13,11% 577,78% -91,74% -%
Du Pont-modellen 12,18% 10,25% 4,02% -6,77% -39,16% 23,66% 3,46% 3,45% -2,37% 28,33%
Vinstmarginal 47,54% 42,65% 32,26% -566,67% -194,34% 300,00% 21,74% 29,51% -211,11% 261,47%
Bruttovinstmarginal 96,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,69% 180,88% 338,71% 3 166,67% 211,32% 319,35% 117,39% 185,25% 3 377,78% 386,24%
Soliditet 72,69% 87,28% 91,97% 87,65% 90,11% 89,06% 77,83% 70,95% 66,45% 64,58%
Kassalikviditet 173,85% 451,43% 652,63% 406,45% 530,77% 330,23% 183,51% 176,35% 231,60% 235,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...