Visa allt om Sportmanship Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 270 279 282 176 272 723 312 333 431 369 314 943 359 179 612 893 696 963 525 514
Övrig omsättning 1 064 2 981 1 257 1 143 1 523 2 534 1 201 792 420 452
Rörelseresultat (EBIT) -11 638 1 945 4 705 4 712 10 850 -3 758 -25 967 36 530 98 657 64 749
Resultat efter finansnetto -7 439 1 434 9 808 2 900 21 040 6 535 16 946 38 206 98 599 62 392
Årets resultat -6 423 984 8 450 1 011 16 703 6 464 22 525 25 454 69 987 43 517
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 493 38 579 33 675 36 039 23 884 20 877 25 162 7 106 7 205 8 052
Omsättningstillgångar 153 965 142 151 161 193 154 280 161 166 159 277 152 318 239 650 293 733 231 987
Tillgångar 198 458 180 731 194 868 190 319 185 051 180 154 177 480 246 755 300 938 240 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 341 109 377 117 432 108 982 127 930 128 685 122 221 149 696 124 242 88 254
Minoritetsintressen 0 0 961 196 198 0 205 981 1 572 1 472
Avsättningar (tkr) 0 237 0 0 705 0 11 500 3 896 3 979 4 145
Långfristiga skulder 700 1 100 1 500 1 900 2 700 2 800 3 200 3 900 30 285 27 091
Kortfristiga skulder 101 417 70 016 74 975 79 241 53 518 48 669 40 354 88 283 140 861 119 076
Skulder och eget kapital 198 458 180 731 194 868 190 319 185 051 180 154 177 480 246 755 300 938 240 039
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 3 067 4 652 4 683 6 363 10 502 6 468 7 356 8 071 7 258 5 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 27 833 33 668 32 920 37 322 40 287 31 884 32 197 40 204 35 931 32 041
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 11 594 14 441 14 284 16 382 19 621 15 260 16 091 19 338 15 851 13 908
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 271 343 285 157 273 980 313 476 432 892 317 477 360 380 613 685 697 383 525 966
Nyckeltal
Antal anställda 72 85 91 102 93 99 112 128 120 113
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 754 3 320 2 997 3 062 4 638 3 181 3 207 4 788 5 808 4 651
Personalkostnader per anställd (tkr) 590 621 570 589 757 542 497 528 492 452
Rörelseresultat, EBITDA -16 355 6 716 10 344 12 790 19 991 3 178 -20 293 39 615 101 344 68 335
Nettoomsättningförändring -4,22% 3,47% -12,68% -27,59% 36,97% -12,32% -41,40% -12,06% 32,63% -%
Du Pont-modellen -2,82% 1,72% 5,85% 3,14% 13,34% 4,83% 9,66% 15,48% 33,35% 27,24%
Vinstmarginal -2,07% 1,10% 4,18% 1,91% 5,72% 2,76% 4,77% 6,23% 14,40% 12,44%
Bruttovinstmarginal 21,34% 28,06% 30,88% 31,11% 30,35% 26,29% 18,75% 23,72% 29,59% 29,90%
Rörelsekapital/omsättning 19,44% 25,56% 31,61% 24,03% 24,95% 35,12% 31,17% 24,70% 21,93% 21,49%
Soliditet 48,54% 60,52% 60,26% 57,26% 69,13% 71,43% 68,86% 60,67% 41,28% 36,77%
Kassalikviditet 64,06% 85,09% 90,96% 78,98% 113,74% 175,10% 191,32% 142,31% 115,78% 89,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 633 3 160 8 479 9 189 10 483 6 702 9 301 7 558 6 165 4 695
Övrig omsättning - - - - - - 2 500 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -991 -1 850 -2 108 -2 026 -3 923 -1 506 2 532 -750 -1 182 322
Resultat efter finansnetto 7 124 -1 131 4 915 -5 463 12 590 4 968 108 485 9 927 32 540 40 158
Årets resultat 1 295 -658 8 691 -6 501 11 135 4 709 105 834 9 825 32 783 38 843
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 666 40 791 40 379 36 485 20 561 17 864 24 672 19 204 17 707 17 019
Omsättningstillgångar 101 946 96 921 104 935 121 706 112 212 102 385 113 434 96 256 40 730 43 277
Tillgångar 144 612 137 711 145 314 158 191 132 773 120 250 138 106 115 460 58 437 60 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 070 105 775 116 432 106 341 126 419 119 175 115 190 66 171 56 346 56 937
Obeskattade reserver 0 0 0 4 542 2 682 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 11 500 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 542 31 936 28 881 47 308 3 672 1 074 11 416 49 288 2 091 3 358
Skulder och eget kapital 144 612 137 711 145 314 158 191 132 773 120 250 138 106 115 460 58 437 60 295
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 496 1 367 1 710 3 412 2 372 2 567 2 710 1 885 1 664
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 89 311 1 471 1 209 769 905 1 167 908 1 258 642
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 32 386 1 359 1 344 1 813 1 481 1 757 1 730 1 384 1 162
Utdelning till aktieägare 0 6 000 10 000 0 20 000 20 000 0 50 000 0 34 000
Omsättning 633 3 160 8 479 9 189 10 483 6 702 11 801 7 558 6 165 4 695
Nyckeltal
Antal anställda - 3 3 3 3 5 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 053 2 826 3 063 3 494 1 340 1 860 1 890 1 541 1 565
Personalkostnader per anställd (tkr) - 398 1 399 1 421 1 998 952 1 098 1 337 1 132 1 156
Rörelseresultat, EBITDA -991 -1 412 -1 741 -1 661 -3 553 -1 252 2 750 -624 -1 094 334
Nettoomsättningförändring -79,97% -62,73% -7,73% -12,34% 56,42% -27,94% 23,06% 22,60% 31,31% -%
Du Pont-modellen 5,27% -0,26% 4,27% -1,44% 11,93% 4,45% 79,92% 10,37% 55,69% 66,84%
Vinstmarginal 1 204,58% -11,39% 73,15% -24,80% 151,12% 79,80% 1 186,71% 158,47% 527,83% 858,38%
Bruttovinstmarginal 38,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9 226,54% 2 056,49% 896,97% 809,64% 1 035,39% 1 511,65% 1 096,85% 621,43% 626,75% 850,24%
Soliditet 69,89% 76,81% 80,12% 69,34% 96,70% 99,11% 83,41% 57,31% 96,42% 94,43%
Kassalikviditet 234,13% 303,49% 363,34% 257,26% 3 055,88% 9 533,05% 993,64% 195,29% 1 947,87% 1 288,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...