allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Sportmanship Invest AB

ORG.NR: 556490-6898
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201112 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 270 279 282 176 272 723  
  Övrig omsättning (TKR) 1 064 2 981 1 257  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -11 638 1 945 4 705  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -7 439 1 434 9 808  
  Årets resultat (TKR) -6 423 984 8 450  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 44 493 38 579 33 675  
  Omsättningstillgångar (TKR) 153 965 142 151 161 193  
  Tillgångar (TKR) 198 458 180 731 194 868  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 96 341 109 377 117 432  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 961  
  Avsättningar (TKR) 0 237 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 700 1 100 1 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 101 417 70 016 74 975  
  Skulder och eget kapital (TKR) 198 458 180 731 194 868  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 067 4 652 4 683  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 27 833 33 668 32 920  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 11 594 14 441 14 284  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 72 85 91  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 754 3 320 2 997  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 590 621 570  
  Nettoomsättningförändring -4,22 % 3,47 % -12,68 %  
  Vinstmarginal -2,07 % 1,10 % 4,18 %  
  Bruttovinstmarginal 21,34 % 28,06 % 30,88 %  
  Soliditet 48,54 % 60,52 % 60,26 %  
  Kassalikviditet 64,06 % 85,09 % 90,96 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201112 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 633 3 160 8 479  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -991 -1 850 -2 108  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 7 124 -1 131 4 915  
  Årets resultat (TKR) 1 295 -658 8 691  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 42 666 40 791 40 379  
  Omsättningstillgångar (TKR) 101 946 96 921 104 935  
  Tillgångar (TKR) 144 612 137 711 145 314  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 101 070 105 775 116 432  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 43 542 31 936 28 881  
  Skulder och eget kapital (TKR) 144 612 137 711 145 314  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD           496 1 367  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 89 311 1 471  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 32 386 1 359  
  Utdelning till aktieägare 0 6 000 10 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda           3 3  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)           1 053 2 826  
  Personalkostnader per anställd (TKR)           398 1 399  
  Nettoomsättningförändring -79,97 % -62,73 % -7,73 %  
  Vinstmarginal 1 204,58 % -11,39 % 73,15 %  
  Bruttovinstmarginal 38,23 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 69,89 % 76,81 % 80,12 %  
  Kassalikviditet 234,13 % 303,49 % 363,34 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 30 juli 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X