Visa allt om NICNAC AB
Visa allt om NICNAC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 426 9 590 9 765 10 701 13 024 13 001 11 836 9 015 6 477 4 056
Övrig omsättning 119 333 141 183 232 34 26 - - 60
Rörelseresultat (EBIT) 81 -320 243 80 601 910 1 026 275 324 158
Resultat efter finansnetto 18 -338 148 56 456 959 1 068 37 337 181
Årets resultat 20 1 155 62 258 496 581 10 168 79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 267 341 358 423 488 515 269 284 301 325
Omsättningstillgångar 2 522 3 374 3 510 4 934 5 253 4 675 5 286 4 363 2 797 2 273
Tillgångar 2 790 3 715 3 868 5 357 5 741 5 190 5 554 4 647 3 099 2 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 154 1 134 1 334 1 179 1 317 1 459 1 062 582 572 404
Obeskattade reserver 463 471 816 868 902 815 539 269 256 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 673 1 697 51 1 496 1 209 247 159 147 508 689
Kortfristiga skulder 500 413 1 668 1 815 2 313 2 669 3 793 3 649 1 762 1 341
Skulder och eget kapital 2 790 3 715 3 868 5 357 5 741 5 190 5 554 4 647 3 099 2 599
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 793 798 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 838 1 054 859 963 203 38 553 307 90 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 258 336 290 313 297 263 174 87 27 0
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 8 545 9 923 9 906 10 884 13 256 13 035 11 862 9 015 6 477 4 116
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 809 3 197 3 255 3 567 4 341 6 501 11 836 9 015 6 477 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 475 408 439 449 528 862 428 163 -
Rörelseresultat, EBITDA 154 -243 308 145 670 951 1 042 292 339 168
Nettoomsättningförändring -12,14% -1,79% -8,75% -17,84% 0,18% 9,84% 31,29% 39,18% 59,69% -%
Du Pont-modellen 4,80% -6,19% 6,80% 3,02% 10,47% 19,27% 21,43% 7,92% 13,33% 8,54%
Vinstmarginal 1,59% -2,40% 2,69% 1,51% 4,61% 7,69% 10,05% 4,08% 6,38% 5,47%
Bruttovinstmarginal 28,65% 27,60% 33,16% 33,02% 33,52% 35,11% 35,58% 38,90% 33,26% 28,80%
Rörelsekapital/omsättning 24,00% 30,88% 18,86% 29,15% 22,57% 15,43% 12,61% 7,92% 15,98% 22,98%
Soliditet 54,31% 40,41% 50,94% 33,95% 34,52% 39,69% 26,27% 16,69% 24,41% 20,09%
Kassalikviditet 186,60% 265,38% 88,91% 120,83% 97,10% 74,07% 65,54% 36,34% 98,52% 104,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...