Visa allt om Weise Produktion Aktiebolag
Visa allt om Weise Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 131 218 187 349 209 616 484 421 483 324
Övrig omsättning - - 20 31 16 - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 -95 52 194 -47 263 184 101 160 -8
Resultat efter finansnetto -20 -126 56 194 -42 269 182 112 189 -2
Årets resultat 3 21 51 120 5 136 121 43 117 23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 4 6 7 24
Omsättningstillgångar 525 591 797 830 708 897 700 695 716 457
Tillgångar 525 591 797 830 708 899 704 700 723 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 441 438 537 536 446 471 435 374 391 295
Obeskattade reserver 30 55 219 224 184 231 157 140 105 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kortfristiga skulder 54 98 41 70 78 197 112 186 227 98
Skulder och eget kapital 525 591 797 830 708 899 704 700 723 482
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 184 112 129 129 111
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 52 183 42 65 134 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 - 0 0 - 0 - 0 11 34
Utdelning till aktieägare 50 0 50 50 30 30 100 60 60 20
Omsättning 131 218 207 380 225 616 491 421 483 324
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 131 218 187 349 209 616 484 421 483 324
Personalkostnader per anställd (tkr) 55 184 50 72 134 184 113 129 140 148
Rörelseresultat, EBITDA -27 -95 52 194 -45 265 186 103 186 16
Nettoomsättningförändring -39,91% 16,58% -46,42% 66,99% -66,07% 27,27% 14,96% -12,84% 49,07% -%
Du Pont-modellen -3,81% -16,07% 7,03% 23,37% -5,93% 29,92% 26,28% 16,14% 26,14% -0,21%
Vinstmarginal -15,27% -43,58% 29,95% 55,59% -20,10% 43,67% 38,22% 26,84% 39,13% -0,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 359,54% 226,15% 404,28% 217,77% 301,44% 113,64% 121,49% 120,90% 101,24% 110,80%
Soliditet 88,46% 81,37% 88,81% 84,47% 82,15% 71,33% 78,23% 67,83% 64,54% 74,20%
Kassalikviditet 972,22% 603,06% 1 943,90% 1 185,71% 907,69% 455,33% 625,00% 373,66% 315,42% 466,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...