Visa allt om Weise Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 218 187 349 209 616 484 421 483 324 379
Övrig omsättning - 20 31 16 - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -95 52 194 -47 263 184 101 160 -8 8
Resultat efter finansnetto -126 56 194 -42 269 182 112 189 -2 11
Årets resultat 21 51 120 5 136 121 43 117 23 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 4 6 7 24 48
Omsättningstillgångar 591 797 830 708 897 700 695 716 457 521
Tillgångar 591 797 830 708 899 704 700 723 482 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 537 536 446 471 435 374 391 295 301
Obeskattade reserver 55 219 224 184 231 157 140 105 87 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Kortfristiga skulder 98 41 70 78 197 112 186 227 98 134
Skulder och eget kapital 591 797 830 708 899 704 700 723 482 569
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 184 112 129 129 111 111
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 183 42 65 134 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 - 0 11 34 34
Utdelning till aktieägare 0 50 50 30 30 100 60 60 20 30
Omsättning 218 207 380 225 616 491 421 483 324 379
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 218 187 349 209 616 484 421 483 324 379
Personalkostnader per anställd (tkr) 184 50 72 134 184 113 129 140 148 146
Rörelseresultat, EBITDA -95 52 194 -45 265 186 103 186 16 37
Nettoomsättningförändring 16,58% -46,42% 66,99% -66,07% 27,27% 14,96% -12,84% 49,07% -14,51% -%
Du Pont-modellen -16,07% 7,03% 23,37% -5,93% 29,92% 26,28% 16,14% 26,14% -0,21% 2,46%
Vinstmarginal -43,58% 29,95% 55,59% -20,10% 43,67% 38,22% 26,84% 39,13% -0,31% 3,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 226,15% 404,28% 217,77% 301,44% 113,64% 121,49% 120,90% 101,24% 110,80% 102,11%
Soliditet 81,37% 88,81% 84,47% 82,15% 71,33% 78,23% 67,83% 64,54% 74,20% 68,97%
Kassalikviditet 603,06% 1 943,90% 1 185,71% 907,69% 455,33% 625,00% 373,66% 315,42% 466,33% 388,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...