Visa allt om Sigurdssons Transport Aktiebolag
Visa allt om Sigurdssons Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -2 -17 -14 -18 -16 -18 -165
Resultat efter finansnetto -1 0 -1 0 3 988 -140 -133 -169 -170 -295
Årets resultat -1 0 -1 0 3 988 23 31 5 5 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 2 592 2 453 2 320 2 336
Omsättningstillgångar 624 725 775 776 6 487 3 259 1 922 1 961 1 983 1 994
Tillgångar 1 974 2 075 2 125 2 126 7 837 4 609 4 514 4 415 4 303 4 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 945 2 047 2 096 2 097 6 097 2 109 2 086 2 056 2 051 2 046
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 17 17 17 1 728 2 453 2 382 2 301 2 194 2 235
Kortfristiga skulder 12 12 12 12 12 48 47 58 59 49
Skulder och eget kapital 1 974 2 075 2 125 2 126 7 837 4 609 4 514 4 415 4 303 4 330
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 70 100 50 0 4 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -2 -17 -14 -18 -16 -18 -165
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,53% 98,65% 98,64% 98,64% 77,80% 45,76% 46,21% 46,57% 47,66% 47,25%
Kassalikviditet 5 200,00% 6 041,67% 6 458,33% 6 466,67% 54 058,33% 6 789,58% 4 089,36% 3 381,03% 3 361,02% 4 069,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...