Visa allt om Nova Airlines AB
Visa allt om Nova Airlines AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 092 679 1 158 831 1 216 562 1 235 603 1 177 552 1 258 310 1 363 331 1 311 809 1 485 559 1 490 844
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 828 32 857 80 557 21 270 20 645 57 757 12 607 38 173 -50 826 19 829
Resultat efter finansnetto 854 46 677 84 510 24 614 29 929 59 786 13 920 48 511 -40 216 25 784
Årets resultat 578 38 083 70 650 13 318 27 780 59 786 13 920 48 511 -40 216 25 784
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 225 4 856 6 694 8 343 5 410 5 435 4 651 4 972 4 461 4 392
Omsättningstillgångar 246 471 343 699 444 500 390 812 384 336 382 060 288 739 395 318 410 316 361 798
Tillgångar 249 696 348 555 451 194 399 155 389 746 387 495 293 390 400 290 414 777 366 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 747 156 170 243 087 172 437 159 119 131 339 71 553 57 633 9 122 49 338
Obeskattade reserver 0 0 0 6 285 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 230 948 192 386 208 107 220 433 230 627 256 156 221 837 342 657 405 655 316 851
Skulder och eget kapital 249 696 348 555 451 194 399 155 389 746 387 495 293 390 400 290 414 777 366 190
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 552 1 869 1 523 1 339 1 562 1 447 1 554 1 544 1 304 1 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 102 360 109 179 121 294 124 261 119 240 119 632 119 043 115 763 126 793 120 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 51 150 63 873 71 697 66 260 63 151 70 060 59 447 55 267 66 873 65 540
Utdelning till aktieägare 0 138 000 125 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 092 679 1 158 831 1 216 562 1 235 603 1 177 552 1 258 310 1 363 331 1 311 809 1 485 559 1 490 844
Nyckeltal
Antal anställda 171 182 216 244 242 267 259 270 304 304
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 390 6 367 5 632 5 064 4 866 4 713 5 264 4 859 4 887 4 904
Personalkostnader per anställd (tkr) 965 961 909 829 801 766 733 676 759 692
Rörelseresultat, EBITDA -2 197 34 696 82 601 23 093 23 464 58 626 13 259 38 820 -50 345 20 494
Nettoomsättningförändring -5,71% -4,75% -1,54% 4,93% -6,42% -7,70% 3,93% -11,70% -0,35% -%
Du Pont-modellen 0,35% 13,50% 18,82% 6,41% 7,72% 15,74% 5,28% 12,20% -9,63% 7,14%
Vinstmarginal 0,08% 4,06% 6,98% 2,07% 2,56% 4,85% 1,14% 3,72% -2,69% 1,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,42% 13,06% 19,43% 13,79% 13,05% 10,01% 4,91% 4,01% 0,31% 3,01%
Soliditet 7,51% 44,80% 53,88% 44,36% 40,83% 33,89% 24,39% 14,40% 2,20% 13,47%
Kassalikviditet 106,72% 178,65% 213,59% 177,29% 166,65% 149,15% 130,16% 115,37% 101,15% 114,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...