Visa allt om Onidra Holding AB
Visa allt om Onidra Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 126 126 126 0 40 131 146 145 194 244
Övrig omsättning - - - 120 120 311 479 154 204 192
Rörelseresultat (EBIT) -218 -164 -124 -103 -171 -70 -282 -180 -145 -132
Resultat efter finansnetto 477 -212 -291 38 -58 -27 -240 -114 -30 -16
Årets resultat 477 -214 -292 38 -51 -28 -241 -115 -31 49
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 251 3 492 3 493 3 505 3 514 3 569 3 589 3 616 3 660 3 665
Omsättningstillgångar 2 301 1 772 1 978 2 272 2 241 2 269 2 269 2 807 2 765 2 879
Tillgångar 5 552 5 264 5 472 5 777 5 755 5 838 5 857 6 422 6 425 6 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 470 5 243 5 457 5 749 5 711 5 762 5 790 6 266 6 381 6 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Kortfristiga skulder 81 21 15 28 44 75 68 157 44 84
Skulder och eget kapital 5 552 5 264 5 472 5 777 5 755 5 838 5 857 6 422 6 425 6 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 4 27 129 1 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 126 60 0 0 63 92 87 84 49 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 6 0 0 20 31 38 67 16 51
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 126 126 126 120 160 442 625 299 398 436
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 63 126 126 - 20 66 73 73 97 244
Personalkostnader per anställd (tkr) 72 66 22 13 60 70 86 145 35 237
Rörelseresultat, EBITDA -177 -118 -70 -72 -140 -20 -242 -136 -94 -80
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% -% -100,00% -69,47% -10,27% 0,69% -25,26% -20,49% -%
Du Pont-modellen 8,59% -1,10% -0,27% -% -0,03% -0,46% -4,10% -1,78% -0,47% -0,24%
Vinstmarginal 378,57% -46,03% -11,90% -% -5,00% -20,61% -164,38% -78,62% -15,46% -6,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,42% 83,61%
Rörelsekapital/omsättning 1 761,90% 1 389,68% 1 557,94% -% 5 492,50% 1 674,81% 1 507,53% 1 827,59% 1 402,58% 1 145,49%
Soliditet 98,52% 99,60% 99,73% 99,52% 99,24% 98,70% 98,86% 97,57% 99,32% 97,98%
Kassalikviditet 2 840,74% 8 438,10% 13 186,67% 8 114,29% 2 627,27% 1 569,33% 1 794,12% 1 196,82% 4 090,91% 3 416,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...