Visa allt om Unisep Aktiebolag
Visa allt om Unisep Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 218 466 291 338 2 144 1 279 1 173 717 1 442 1 912
Övrig omsättning 52 114 32 - - - - - 1 30
Rörelseresultat (EBIT) 53 123 49 -75 382 55 167 -1 201 -122
Resultat efter finansnetto 2 72 2 -128 356 53 154 -8 185 -133
Årets resultat 2 56 0 0 198 38 84 -8 170 -133
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 550 1 550 1 550 1 550 1 572 44 81 144 80 128
Omsättningstillgångar 111 130 109 48 295 598 313 249 336 901
Tillgångar 1 661 1 680 1 659 1 598 1 867 642 394 393 416 1 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 163 106 106 301 258 255 171 179 9
Obeskattade reserver 0 0 0 0 128 39 39 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 396 1 359 1 518 1 396 1 137 0 0 0 0 71
Kortfristiga skulder 102 159 34 96 301 346 100 223 238 950
Skulder och eget kapital 1 661 1 680 1 659 1 598 1 867 642 394 393 416 1 029
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 59 29 30 82 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 8 240 108 133 96 182 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 2 75 42 51 38 76 156
Utdelning till aktieägare 60 0 0 0 195 155 35 0 0 0
Omsättning 270 580 323 338 2 144 1 279 1 173 717 1 443 1 942
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 291 338 1 072 640 587 359 481 637
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 11 168 132 160 103 162 239
Rörelseresultat, EBITDA 53 123 49 -53 404 92 230 45 249 -67
Nettoomsättningförändring -53,22% 60,14% -13,91% -84,24% 67,63% 9,04% 63,60% -50,28% -24,58% -%
Du Pont-modellen 3,19% 7,32% 2,95% -4,69% 20,62% 8,57% 42,39% 0,00% 48,32% -11,86%
Vinstmarginal 24,31% 26,39% 16,84% -22,19% 17,96% 4,30% 14,24% 0,00% 13,94% -6,38%
Bruttovinstmarginal 41,28% 48,50% 58,76% 71,89% 58,02% 59,66% 85,59% 89,40% 83,70% 49,79%
Rörelsekapital/omsättning 4,13% -6,22% 25,77% -14,20% -0,28% 19,70% 18,16% 3,63% 6,80% -2,56%
Soliditet 9,93% 9,70% 6,39% 6,63% 21,17% 44,66% 72,02% 43,51% 43,03% 0,87%
Kassalikviditet 11,76% 60,38% 32,35% 21,88% 84,72% 150,00% 234,00% 38,57% 80,67% 73,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...