Visa allt om Hemtextil vid Nissan Aktiebolag
Visa allt om Hemtextil vid Nissan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 858 6 835 6 503 5 977 5 901 6 216 6 868 7 845 9 963 10 656
Övrig omsättning 11 33 - - 32 - - - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 124 197 104 -148 -217 -524 -49 -213 233 625
Resultat efter finansnetto 126 198 105 -146 -216 -522 -47 -189 252 640
Årets resultat 126 198 105 -146 -216 -522 -47 -189 179 457
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 13 19 26 0 0 17 39 63
Omsättningstillgångar 2 271 2 223 1 991 1 813 1 982 2 852 3 288 3 666 4 005 5 180
Tillgångar 2 271 2 223 2 004 1 833 2 007 2 852 3 288 3 683 4 044 5 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 528 1 401 1 203 1 098 1 244 2 060 2 582 2 729 3 118 4 083
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 744 821 800 735 763 792 705 954 926 1 156
Skulder och eget kapital 2 271 2 223 2 004 1 833 2 007 2 852 3 288 3 683 4 044 5 243
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 373 364 345 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 131 1 105 1 002 998 1 021 1 029 713 882 932 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 448 394 437 376 478 488 488 567 535 510
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 600 0 100 200 1 000
Omsättning 6 869 6 868 6 503 5 977 5 933 6 216 6 868 7 845 9 963 10 670
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 715 1 709 1 301 1 195 1 180 1 243 1 374 1 308 1 661 1 776
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 377 293 280 305 307 313 306 311 299
Rörelseresultat, EBITDA 124 197 110 -142 -211 -524 -32 -192 257 653
Nettoomsättningförändring 0,34% 5,11% 8,80% 1,29% -5,07% -9,49% -12,45% -21,26% -6,50% -%
Du Pont-modellen 5,55% 8,95% 5,29% -7,97% -10,56% -18,30% -1,43% -5,10% 6,26% 12,40%
Vinstmarginal 1,84% 2,91% 1,63% -2,44% -3,59% -8,40% -0,68% -2,40% 2,54% 6,10%
Bruttovinstmarginal 48,78% 48,18% 48,75% 46,11% 47,60% 41,23% 45,85% 43,53% 40,30% 40,78%
Rörelsekapital/omsättning 22,27% 20,51% 18,31% 18,04% 20,66% 33,14% 37,61% 34,57% 30,90% 37,76%
Soliditet 67,28% 63,02% 60,03% 59,90% 61,98% 72,23% 78,53% 74,10% 77,10% 77,92%
Kassalikviditet 153,76% 124,73% 139,12% 98,23% 91,74% 200,51% 285,67% 190,67% 267,17% 317,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...