Visa allt om Alig Ventilation AB
Visa allt om Alig Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 48 891 42 686 36 335 33 412 41 155 44 787 36 964 43 363 36 508 32 490
Övrig omsättning 154 86 203 90 201 143 76 28 91 45
Rörelseresultat (EBIT) 5 606 5 064 4 054 3 451 6 066 5 353 5 122 4 880 4 805 3 155
Resultat efter finansnetto 5 758 5 079 4 245 3 577 6 055 5 470 5 393 4 621 4 644 3 174
Årets resultat 4 418 3 994 4 211 2 423 4 700 4 280 4 261 3 473 3 523 1 736
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 755 10 455 4 732 4 567 4 965 5 235 5 109 5 388 4 050 2 790
Omsättningstillgångar 16 363 15 943 20 690 21 706 19 856 18 971 18 233 14 251 12 025 10 422
Tillgångar 27 118 26 398 25 423 26 273 24 821 24 206 23 342 19 639 16 075 13 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 560 22 142 21 148 19 937 19 513 16 813 14 533 10 772 8 299 5 456
Obeskattade reserver 142 38 110 1 275 1 051 1 469 1 835 2 165 2 561 2 926
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 568 540
Kortfristiga skulder 4 417 4 218 4 165 5 061 4 256 5 923 6 974 6 701 4 647 4 290
Skulder och eget kapital 27 118 26 398 25 423 26 273 24 821 24 206 23 342 19 639 16 075 13 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 1 696 1 556 1 385 1 264 1 041
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 556 5 037 4 681 4 438 4 612 2 750 2 192 2 665 2 150 1 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 557 2 304 2 150 2 088 2 155 2 046 1 743 1 782 1 922 1 248
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 500 1 000 680
Omsättning 49 045 42 772 36 538 33 502 41 356 44 930 37 040 43 391 36 599 32 535
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 13 14 13 13 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 761 3 284 2 795 2 570 3 166 3 199 2 843 3 336 3 319 3 249
Personalkostnader per anställd (tkr) 632 575 532 500 516 460 418 456 490 406
Rörelseresultat, EBITDA 6 135 5 571 4 642 4 023 6 638 5 946 5 581 5 237 5 014 3 371
Nettoomsättningförändring 14,54% 17,48% 8,75% -18,81% -8,11% 21,16% -14,76% 18,78% 12,37% -%
Du Pont-modellen 21,26% 19,35% 16,70% 13,72% 25,02% 22,93% 23,97% 25,33% 30,48% 24,40%
Vinstmarginal 11,79% 11,97% 11,68% 10,79% 15,09% 12,39% 15,13% 11,47% 13,42% 9,92%
Bruttovinstmarginal 37,87% 39,35% 36,90% 36,95% 36,76% 33,42% 35,48% 33,96% 35,25% 29,55%
Rörelsekapital/omsättning 24,43% 27,47% 45,48% 49,82% 37,91% 29,13% 30,46% 17,41% 20,21% 18,87%
Soliditet 83,60% 83,99% 83,52% 79,46% 81,74% 73,93% 68,05% 62,79% 63,10% 57,24%
Kassalikviditet 294,25% 299,83% 418,18% 374,75% 399,91% 266,30% 215,79% 169,77% 212,65% 203,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...