Visa allt om Wingårdh och Medarbetare Aktiebolag
Visa allt om Wingårdh och Medarbetare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 122 009 124 111 120 491 132 966 120 895 100 237 83 694 91 119 72 602 63 822
Övrig omsättning 535 130 90 69 495 104 - 200 254 249
Rörelseresultat (EBIT) -7 406 -3 497 1 327 5 327 2 880 181 1 364 5 198 -1 183 -656
Resultat efter finansnetto -7 404 -3 484 1 359 5 388 2 952 200 1 378 5 310 -1 095 -370
Årets resultat -2 684 -654 211 1 888 761 30 241 2 215 99 463
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 514 17 377 16 072 14 442 12 134 9 839 7 413 7 240 7 005 4 794
Omsättningstillgångar 35 036 42 349 49 629 52 098 37 679 29 671 26 562 27 401 16 569 18 008
Tillgångar 54 550 59 726 65 701 66 540 49 813 39 510 33 975 34 641 23 574 22 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 395 10 079 12 733 12 522 4 022 3 260 3 230 2 989 774 675
Obeskattade reserver 1 828 6 037 8 942 7 980 5 693 4 040 4 120 3 322 1 425 1 281
Avsättningar (tkr) 19 753 17 185 14 544 12 627 9 009 7 145 5 902 4 660 3 666 7 139
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 574 26 425 29 482 33 411 31 089 25 065 20 723 23 670 17 709 13 707
Skulder och eget kapital 54 550 59 726 65 701 66 540 49 813 39 510 33 975 34 641 23 574 22 802
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 71 815 71 942 68 259 74 067 67 478 56 928 46 132 49 333 38 423 36 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 389 38 009 34 131 35 398 32 724 27 482 22 066 23 405 22 299 17 202
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 122 544 124 241 120 581 133 035 121 390 100 341 83 694 91 319 72 856 64 071
Nyckeltal
Antal anställda 129 131 135 146 139 119 99 114 96 81
Nettoomsättning per anställd (tkr) 946 947 893 911 870 842 845 799 756 788
Personalkostnader per anställd (tkr) 886 860 779 770 743 733 710 659 662 694
Rörelseresultat, EBITDA -6 051 -2 116 2 733 6 621 4 117 1 394 2 411 6 653 -622 -107
Nettoomsättningförändring -1,69% 3,00% -9,38% 9,98% 20,61% 19,77% -8,15% 25,50% 13,76% -%
Du Pont-modellen -13,57% -5,82% 2,07% 8,11% 5,93% 0,52% 4,08% 15,33% -4,64% -1,56%
Vinstmarginal -6,07% -2,80% 1,13% 4,06% 2,44% 0,20% 1,65% 5,83% -1,51% -0,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,76% 12,83% 16,72% 14,05% 5,45% 4,60% 6,98% 4,09% -1,57% 6,74%
Soliditet 16,17% 24,76% 30,00% 27,66% 16,50% 15,79% 18,44% 15,53% 7,64% 7,01%
Kassalikviditet 137,00% 160,26% 168,34% 155,93% 121,20% 118,38% 128,18% 115,76% 93,56% 131,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...