Visa allt om Oakstock AB
Visa allt om Oakstock AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 1 - - - - - 33 - 52
Rörelseresultat (EBIT) -65 -16 -16 -15 -13 -16 -18 -111 -229 -137
Resultat efter finansnetto -978 1 538 531 155 211 27 525 -598 -278 330
Årets resultat -978 1 530 524 132 185 27 525 -598 -278 264
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 072 2 563 1 191 1 600 1 600 0 0 20 167 292
Omsättningstillgångar 348 1 000 992 343 243 1 767 1 869 1 532 2 024 2 242
Tillgångar 2 420 3 563 2 183 1 943 1 843 1 767 1 869 1 552 2 191 2 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 410 3 553 2 173 1 799 1 807 1 752 1 856 1 451 2 139 2 506
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 10 144 36 14 14 101 52 28
Skulder och eget kapital 2 420 3 563 2 183 1 943 1 843 1 767 1 869 1 552 2 191 2 534
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 160 165 150 150 140 130 130 120 90 89
Omsättning 0 1 0 0 0 0 0 33 0 52
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -65 -16 -16 -15 -13 -16 -18 -66 -184 -103
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,59% 99,72% 99,54% 92,59% 98,05% 99,15% 99,30% 93,49% 97,63% 98,90%
Kassalikviditet 3 480,00% 10 000,00% 9 920,00% 238,19% 675,00% 12 621,43% 13 350,00% 1 516,83% 3 892,31% 8 007,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...