Visa allt om Mediasäljarna i Värmland Aktiebolag
Visa allt om Mediasäljarna i Värmland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 450 407 487 489 527 501 449 378 440 431
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 51 10 21 14 60 12 -33 38 4
Resultat efter finansnetto -12 51 10 21 14 60 12 -26 43 6
Årets resultat 0 1 0 0 0 0 9 0 2 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 165 244 206 321 317 338 303 281 364 328
Tillgångar 165 244 206 321 317 338 303 281 364 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 148 147 247 247 247 247 238 238 236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 95 58 74 70 91 56 43 126 94
Skulder och eget kapital 165 244 206 321 317 338 303 281 364 329
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 302 - 275 260 281 254 234 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 335 274 0 294 38 28 0 0 11 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 66 40 97 104 101 103 101 103 100 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 450 407 487 489 527 501 449 378 440 431
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 450 407 487 489 527 251 449 378 440 431
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 345 467 448 485 205 401 393 364 377
Rörelseresultat, EBITDA -12 51 10 21 14 60 12 -33 39 5
Nettoomsättningförändring 10,57% -16,43% -0,41% -7,21% 5,19% 11,58% 18,78% -14,09% 2,09% -%
Du Pont-modellen -7,27% 20,90% 4,85% 6,54% 4,42% 17,75% 3,96% -9,25% 12,09% 1,82%
Vinstmarginal -2,67% 12,53% 2,05% 4,29% 2,66% 11,98% 2,67% -6,88% 10,00% 1,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,55% 99,30%
Rörelsekapital/omsättning 33,11% 36,61% 30,39% 50,51% 46,87% 49,30% 55,01% 62,96% 54,09% 54,29%
Soliditet 89,70% 60,66% 71,36% 76,95% 77,92% 73,08% 81,52% 84,70% 65,38% 71,73%
Kassalikviditet 1 031,25% 256,84% 355,17% 433,78% 452,86% 371,43% 541,07% 653,49% 288,89% 348,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...