Visa allt om LT Last & Grävmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 24 243 25 485 28 300 31 993 32 350 28 382 32 405 30 021 32 093 24 541
Övrig omsättning 1 541 1 339 208 200 201 198 378 - - 573
Rörelseresultat (EBIT) 7 595 5 142 5 552 7 598 9 671 4 211 8 841 5 607 8 802 3 661
Resultat efter finansnetto 7 749 5 400 5 888 7 966 9 807 4 231 9 023 5 938 8 918 3 704
Årets resultat 5 953 3 865 4 547 4 629 7 875 3 018 4 827 3 174 5 048 1 747
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 518 18 385 16 433 17 890 16 655 18 934 18 421 14 850 13 127 12 994
Omsättningstillgångar 27 708 23 406 23 275 20 930 19 288 13 093 13 962 12 785 14 049 4 173
Tillgångar 46 226 41 791 39 708 38 820 35 943 32 027 32 383 27 635 27 176 17 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 330 25 477 23 712 21 265 18 735 13 160 14 542 11 715 11 541 7 992
Obeskattade reserver 11 517 11 421 11 017 11 349 9 703 10 636 10 590 8 354 6 875 4 993
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 378 4 893 4 979 6 206 7 505 8 231 7 251 7 566 8 760 4 182
Skulder och eget kapital 46 226 41 791 39 708 38 820 35 943 32 027 32 383 27 635 27 176 17 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 1 540 1 920 1 729 1 651 1 796 923
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 360 - 930 208 168
Löner till övriga anställda 4 497 4 842 5 069 5 927 4 595 4 737 4 695 4 491 4 130 5 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 044 1 357 1 552 1 835 1 842 2 002 2 491 2 133 2 299 2 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3 000 1 500
Omsättning 25 784 26 824 28 508 32 193 32 551 28 580 32 783 30 021 32 093 25 114
Nyckeltal
Antal anställda 12 13 14 17 18 18 19 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 020 1 960 2 021 1 882 1 797 1 577 1 706 1 668 1 783 1 363
Personalkostnader per anställd (tkr) 460 480 478 444 434 473 461 455 454 464
Rörelseresultat, EBITDA 11 255 8 416 9 767 12 143 14 215 8 712 12 825 8 976 11 849 6 573
Nettoomsättningförändring -4,87% -9,95% -11,54% -1,10% 13,98% -12,41% 7,94% -6,46% 30,77% -%
Du Pont-modellen 16,77% 12,93% 14,84% 20,53% 27,30% 13,22% 27,89% 21,50% 32,82% 21,58%
Vinstmarginal 31,97% 21,20% 20,83% 24,91% 30,33% 14,92% 27,87% 19,79% 27,79% 15,10%
Bruttovinstmarginal 70,92% 60,55% 61,91% 67,33% 74,01% 67,70% 72,34% 63,48% 67,44% 66,42%
Rörelsekapital/omsättning 92,11% 72,64% 64,65% 46,02% 36,42% 17,13% 20,71% 17,38% 16,48% -0,04%
Soliditet 82,88% 82,28% 80,16% 76,32% 72,02% 65,57% 68,45% 64,16% 60,68% 67,50%
Kassalikviditet 515,21% 474,27% 448,62% 337,25% 257,00% 159,07% 192,55% 168,98% 160,38% 99,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...