Visa allt om LT Last & Grävmaskiner Aktiebolag
Visa allt om LT Last & Grävmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 21 947 24 243 25 485 28 300 31 993 32 350 28 382 32 405 30 021 32 093
Övrig omsättning 1 698 1 541 1 339 208 200 201 198 378 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 702 7 595 5 142 5 552 7 598 9 671 4 211 8 841 5 607 8 802
Resultat efter finansnetto 5 756 7 749 5 400 5 888 7 966 9 807 4 231 9 023 5 938 8 918
Årets resultat 3 665 5 953 3 865 4 547 4 629 7 875 3 018 4 827 3 174 5 048
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 572 18 518 18 385 16 433 17 890 16 655 18 934 18 421 14 850 13 127
Omsättningstillgångar 29 482 27 708 23 406 23 275 20 930 19 288 13 093 13 962 12 785 14 049
Tillgångar 49 055 46 226 41 791 39 708 38 820 35 943 32 027 32 383 27 635 27 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 895 29 330 25 477 23 712 21 265 18 735 13 160 14 542 11 715 11 541
Obeskattade reserver 12 559 11 517 11 421 11 017 11 349 9 703 10 636 10 590 8 354 6 875
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 600 5 378 4 893 4 979 6 206 7 505 8 231 7 251 7 566 8 760
Skulder och eget kapital 49 055 46 226 41 791 39 708 38 820 35 943 32 027 32 383 27 635 27 176
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 540 1 920 1 729 1 651 1 796
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 360 - 930 208
Löner till övriga anställda 4 824 4 497 4 842 5 069 5 927 4 595 4 737 4 695 4 491 4 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 321 1 044 1 357 1 552 1 835 1 842 2 002 2 491 2 133 2 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3 000
Omsättning 23 645 25 784 26 824 28 508 32 193 32 551 28 580 32 783 30 021 32 093
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 13 14 17 18 18 19 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 829 2 020 1 960 2 021 1 882 1 797 1 577 1 706 1 668 1 783
Personalkostnader per anställd (tkr) 536 460 480 478 444 434 473 461 455 454
Rörelseresultat, EBITDA 9 459 11 255 8 416 9 767 12 143 14 215 8 712 12 825 8 976 11 849
Nettoomsättningförändring -9,47% -4,87% -9,95% -11,54% -1,10% 13,98% -12,41% 7,94% -6,46% -%
Du Pont-modellen 11,74% 16,77% 12,93% 14,84% 20,53% 27,30% 13,22% 27,89% 21,50% 32,82%
Vinstmarginal 26,25% 31,97% 21,20% 20,83% 24,91% 30,33% 14,92% 27,87% 19,79% 27,79%
Bruttovinstmarginal 76,09% 70,92% 60,55% 61,91% 67,33% 74,01% 67,70% 72,34% 63,48% 67,44%
Rörelsekapital/omsättning 108,82% 92,11% 72,64% 64,65% 46,02% 36,42% 17,13% 20,71% 17,38% 16,48%
Soliditet 82,95% 82,88% 82,28% 80,16% 76,32% 72,02% 65,57% 68,45% 64,16% 60,68%
Kassalikviditet 526,46% 515,21% 474,27% 448,62% 337,25% 257,00% 159,07% 192,55% 168,98% 160,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...