Visa allt om Swedish Agro Holding AB
Visa allt om Swedish Agro Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -12 -6 -7 -19 -34 -24 -29 -13 -18
Resultat efter finansnetto -4 9 131 733 32 387 8 296 8 408 4 858 5 154 -428
Årets resultat -4 9 215 471 32 387 8 296 8 408 4 650 4 856 -308
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 000 40 000 40 122 53 859 53 144 20 694 14 360 21 576 23 793 25 109
Omsättningstillgångar 857 922 791 889 871 941 1 123 955 6 064 6 459
Tillgångar 40 857 40 922 40 913 54 748 54 014 21 636 15 483 22 531 29 857 31 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 840 40 844 40 835 54 470 53 999 21 612 13 316 4 908 25 258 20 403
Obeskattade reserver 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 813 17 400 0 0
Kortfristiga skulder 17 78 78 131 15 23 353 223 4 598 11 166
Skulder och eget kapital 40 857 40 922 40 913 54 748 54 014 21 636 15 483 22 531 29 857 31 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 13 850 0 0 0 0 25 000 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -12 -6 -7 -19 -34 -24 -29 -13 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,96% 99,81% 99,81% 99,69% 99,97% 99,89% 86,00% 21,78% 84,60% 64,63%
Kassalikviditet 5 041,18% 1 182,05% 1 014,10% 678,63% 5 806,67% 4 091,30% 318,13% 428,25% 131,88% 57,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...