Visa allt om Lansredovisning AB
Visa allt om Lansredovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 087 1 043 1 168 1 269 1 272 1 469 1 496 1 494 1 528 1 319
Övrig omsättning - 6 - - 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 201 346 217 -36 61 52 146 63 106
Resultat efter finansnetto 8 185 333 206 -47 48 37 125 37 83
Årets resultat 1 138 254 144 -47 29 19 84 20 53
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 205 62 0 4 26 90 171 231 238
Omsättningstillgångar 199 327 467 596 459 499 419 352 288 327
Tillgångar 345 531 529 596 463 525 508 523 519 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 264 426 522 378 426 397 378 294 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 111 0 0 0 0 0 23 51 75
Kortfristiga skulder 154 156 103 74 85 100 111 122 175 216
Skulder och eget kapital 345 531 529 596 463 525 508 523 519 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 724 725 653 636 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 502 401 398 497 655 0 0 0 37 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 109 86 85 107 141 156 157 148 157 143
Utdelning till aktieägare 0 140 300 350 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 087 1 049 1 168 1 269 1 282 1 469 1 496 1 494 1 528 1 319
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 544 522 584 635 636 735 748 747 764 660
Personalkostnader per anställd (tkr) 284 255 271 329 423 429 428 397 436 332
Rörelseresultat, EBITDA 75 227 362 221 -14 125 133 227 140 176
Nettoomsättningförändring 4,22% -10,70% -7,96% -0,24% -13,41% -1,80% 0,13% -2,23% 15,85% -%
Du Pont-modellen 8,70% 37,85% 65,41% 36,41% -7,78% 11,62% 10,24% 27,92% 12,14% 18,76%
Vinstmarginal 2,76% 19,27% 29,62% 17,10% -2,83% 4,15% 3,48% 9,77% 4,12% 8,04%
Bruttovinstmarginal 88,41% 100,00% 99,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,14% 16,40% 31,16% 41,13% 29,40% 27,16% 20,59% 15,39% 7,40% 8,42%
Soliditet 36,23% 49,72% 80,53% 87,58% 81,64% 81,14% 78,15% 72,28% 56,65% 48,50%
Kassalikviditet 98,70% 185,26% 428,16% 805,41% 540,00% 499,00% 377,48% 288,52% 164,57% 151,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...