Visa allt om Lansredovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 043 1 168 1 269 1 272 1 469 1 496 1 494 1 528 1 319 1 295
Övrig omsättning 6 - - 10 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 201 346 217 -36 61 52 146 63 106 87
Resultat efter finansnetto 185 333 206 -47 48 37 125 37 83 72
Årets resultat 138 254 144 -47 29 19 84 20 53 45
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 205 62 0 4 26 90 171 231 238 199
Omsättningstillgångar 327 467 596 459 499 419 352 288 327 359
Tillgångar 531 529 596 463 525 508 523 519 565 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 426 522 378 426 397 378 294 274 296
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 111 0 0 0 0 0 23 51 75 98
Kortfristiga skulder 156 103 74 85 100 111 122 175 216 164
Skulder och eget kapital 531 529 596 463 525 508 523 519 565 558
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 724 725 653 636 431 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 401 398 497 655 0 0 0 37 37 69
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 86 85 107 141 156 157 148 157 143 179
Utdelning till aktieägare 140 300 350 0 0 0 0 0 0 75
Omsättning 1 049 1 168 1 269 1 282 1 469 1 496 1 494 1 528 1 319 1 295
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 522 584 635 636 735 748 747 764 660 648
Personalkostnader per anställd (tkr) 255 271 329 423 429 428 397 436 332 399
Rörelseresultat, EBITDA 227 362 221 -14 125 133 227 140 176 121
Nettoomsättningförändring -10,70% -7,96% -0,24% -13,41% -1,80% 0,13% -2,23% 15,85% 1,85% -%
Du Pont-modellen 37,85% 65,41% 36,41% -7,78% 11,62% 10,24% 27,92% 12,14% 18,76% 15,59%
Vinstmarginal 19,27% 29,62% 17,10% -2,83% 4,15% 3,48% 9,77% 4,12% 8,04% 6,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,40% 31,16% 41,13% 29,40% 27,16% 20,59% 15,39% 7,40% 8,42% 15,06%
Soliditet 49,72% 80,53% 87,58% 81,64% 81,14% 78,15% 72,28% 56,65% 48,50% 53,05%
Kassalikviditet 185,26% 428,16% 805,41% 540,00% 499,00% 377,48% 288,52% 164,57% 151,39% 218,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...