Visa allt om Per Risvall Förvaltnings AB
Visa allt om Per Risvall Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 472 2 059 1 583 1 027 1 026 686 2 189 1 901 950 774
Övrig omsättning 995 57 - - - 237 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 694 1 320 1 088 366 379 252 1 411 1 216 717 577
Resultat efter finansnetto 2 696 1 325 1 043 415 410 266 1 421 1 315 746 589
Årets resultat 1 600 756 814 306 302 196 1 047 971 537 421
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 672 672 624 827 801 1 197 1 851 2 317 646 688
Omsättningstillgångar 7 997 5 531 4 817 4 013 3 919 3 136 2 905 1 681 2 416 1 708
Tillgångar 8 669 6 203 5 442 4 840 4 720 4 333 4 756 3 998 3 062 2 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 464 5 864 5 258 4 744 4 437 4 275 4 329 3 407 2 629 2 180
Obeskattade reserver 1 000 330 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 205 9 184 96 283 57 427 591 433 216
Skulder och eget kapital 8 669 6 203 5 442 4 840 4 720 4 333 4 756 3 998 3 062 2 397
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 123 125 92 89
Omsättning 3 467 2 116 1 583 1 027 1 026 923 2 189 1 901 950 774
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 694 1 344 1 143 698 725 625 1 896 1 658 775 635
Nettoomsättningförändring 20,06% 30,07% 54,14% 0,10% 49,56% -68,66% 15,15% 100,11% 22,74% -%
Du Pont-modellen 31,10% 21,52% 19,99% 8,57% 8,69% 6,16% 29,90% 35,62% 24,36% 24,66%
Vinstmarginal 109,06% 64,84% 68,73% 40,41% 39,96% 38,92% 64,96% 74,91% 78,53% 76,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 315,21% 268,19% 292,67% 381,40% 354,39% 448,83% 113,20% 57,34% 208,74% 192,76%
Soliditet 95,10% 98,68% 96,62% 98,02% 94,00% 98,66% 91,02% 85,22% 85,86% 90,95%
Kassalikviditet 3 900,98% 61 455,56% 2 617,93% 4 180,21% 1 384,81% 5 501,75% 680,33% 284,43% 557,97% 790,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...