Visa allt om Ture Ålander Läkarpraktik Aktiebolag
Visa allt om Ture Ålander Läkarpraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 654 10 560 12 764 13 731 11 395 8 940 6 528 6 098 4 668 4 426
Övrig omsättning 199 337 185 112 42 42 45 497 63 15
Rörelseresultat (EBIT) 917 1 063 -212 230 1 126 853 -610 1 478 444 769
Resultat efter finansnetto 910 1 014 -304 101 1 038 748 -203 1 252 516 838
Årets resultat 704 783 38 68 576 513 51 613 393 403
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 732 3 784 3 936 4 710 4 615 5 172 5 683 6 370 4 351 1 803
Omsättningstillgångar 1 218 1 638 1 605 1 849 2 003 1 069 798 904 1 120 684
Tillgångar 4 949 5 423 5 541 6 559 6 618 6 241 6 481 7 275 5 472 2 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 509 3 104 2 471 2 434 2 615 2 264 1 751 2 100 1 800 1 807
Obeskattade reserver 310 310 310 677 677 427 377 677 285 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 588 1 279 1 554 1 708 2 451 3 241 3 433 2 660 0
Kortfristiga skulder 1 131 1 420 1 481 1 894 1 618 1 099 1 111 1 065 727 396
Skulder och eget kapital 4 949 5 423 5 541 6 559 6 618 6 241 6 481 7 275 5 472 2 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 646 591 640 510 377 634 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 177 4 258 5 683 4 972 3 568 2 376 2 013 1 027 921 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 210 1 690 2 275 2 277 1 665 1 319 1 070 709 818 655
Utdelning till aktieägare 600 300 0 0 250 225 0 400 313 400
Omsättning 8 853 10 897 12 949 13 843 11 437 8 982 6 573 6 595 4 731 4 441
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 11 11 9 7 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 442 1 760 1 160 1 248 1 266 1 277 1 632 2 033 1 556 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 747 1 002 736 742 660 633 919 712 810 608
Rörelseresultat, EBITDA 970 1 137 161 808 1 691 1 465 67 2 022 700 1 029
Nettoomsättningförändring -18,05% -17,27% -7,04% 20,50% 27,46% 36,95% 7,05% 30,63% 5,47% -%
Du Pont-modellen 18,57% 19,64% -3,81% 3,55% 17,10% 13,70% -1,31% 20,47% 9,41% 33,74%
Vinstmarginal 10,62% 10,09% -1,65% 1,70% 9,93% 9,56% -1,30% 24,42% 11,03% 18,96%
Bruttovinstmarginal 82,62% 87,35% 85,66% 100,00% 100,00% 82,15% 77,67% 83,06% 78,17% 77,59%
Rörelsekapital/omsättning 1,01% 2,06% 0,97% -0,33% 3,38% -0,34% -4,79% -2,64% 8,42% 6,51%
Soliditet 75,79% 61,70% 48,96% 44,72% 47,05% 41,32% 31,30% 35,57% 36,64% 80,91%
Kassalikviditet 107,69% 115,35% 108,37% 97,62% 123,79% 97,27% 71,83% 84,88% 154,06% 172,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...