Visa allt om Sovstugan Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om Sovstugan Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 524 2 524 2 688 3 125 3 025 3 062 6 096 7 899 7 648 7 115
Övrig omsättning 4 2 13 3 4 3 72 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 467 -553 -360 -1 127 -252 -844 -1 163 2 344 2 115 419
Resultat efter finansnetto 362 23 14 118 -1 357 -426 -970 16 464 -204 -130 -1 303
Årets resultat 362 23 14 551 -1 303 -432 -905 16 551 28 -60 -1 303
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 288 16 270 16 952 28 938 28 447 24 216 24 836 60 460 61 707 63 476
Omsättningstillgångar 721 1 039 19 965 383 347 1 721 2 132 1 523 1 327 788
Tillgångar 25 009 17 309 36 917 29 321 28 794 25 937 26 968 61 983 63 034 64 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 704 9 342 33 025 18 773 20 077 20 709 21 651 5 100 5 073 5 133
Obeskattade reserver 0 0 1 794 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 2 227 2 281 2 347 2 412 2 499 2 730 2 800
Långfristiga skulder 14 745 7 442 1 189 7 503 5 527 2 366 2 165 52 290 53 129 54 003
Kortfristiga skulder 560 524 909 818 909 516 740 2 095 2 103 2 329
Skulder och eget kapital 25 009 17 309 36 917 29 321 28 794 25 937 26 968 61 983 63 034 64 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 756 746 1 008 730 698 688
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 581 1 186 1 320 1 211 235 507 911 734 714 771
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 164 332 413 368 397 446 641 510 485 485
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 37 0 0 0
Omsättning 2 528 2 526 2 701 3 128 3 029 3 065 6 168 7 899 7 648 7 115
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 4 4 4 4 4 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 262 631 672 781 756 766 1 524 1 580 1 530 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 368 401 359 378 384 585 363 353 327
Rörelseresultat, EBITDA 949 -71 121 -511 366 -229 -334 3 618 3 384 1 447
Nettoomsättningförändring 0,00% -6,10% -13,98% 3,31% -1,21% -49,77% -% 3,28% 7,49% -%
Du Pont-modellen 1,91% 0,40% 38,56% -3,82% -0,83% -3,25% 62,92% 3,81% 3,39% 0,69%
Vinstmarginal 18,90% 2,73% 529,54% -35,87% -7,87% -27,50% 278,33% 29,93% 27,94% 6,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,38% 20,40% 708,93% -13,92% -18,58% 39,35% 22,83% -7,24% -10,15% -21,66%
Soliditet 38,80% 53,97% 93,25% 64,03% 69,73% 79,84% 80,28% 8,23% 8,05% 7,99%
Kassalikviditet 128,75% 198,28% 2 196,37% 46,82% 38,17% 333,53% 288,11% 72,70% 63,10% 33,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...