Visa allt om Svenska Produkter & Rekreationsresor Aktiebolag
Visa allt om Svenska Produkter & Rekreationsresor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Resultat efter finansnetto 6 6 7 6 30 0 0 4 0 0
Årets resultat 6 6 7 6 30 0 0 4 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 131 125 119 112 106 78 78 78 78 78
Tillgångar 131 125 119 112 106 78 78 78 78 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 122 116 109 105 75 75 75 71 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7
Skulder och eget kapital 131 125 119 112 106 78 78 78 78 78
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,71% 97,60% 97,48% 97,32% 99,06% 96,15% 96,15% 96,15% 91,03% 91,03%
Kassalikviditet 4 366,67% 4 166,67% 3 966,67% 3 733,33% 3 533,33% 2 600,00% 2 600,00% 2 600,00% 1 114,29% 1 114,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...