Visa allt om Agneta Wikström Läkar Aktiebolag
Visa allt om Agneta Wikström Läkar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 733 2 934 2 973 2 881 2 665 2 455 2 619 2 689 2 505 2 926
Övrig omsättning - 70 1 - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 897 1 090 1 037 1 113 806 366 788 794 607 815
Resultat efter finansnetto 925 1 090 1 068 1 131 834 412 797 843 669 846
Årets resultat 707 1 006 788 609 613 408 693 549 434 624
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 858 2 063 2 253 1 006 833 1 253 1 247 330 245 313
Omsättningstillgångar 2 380 2 909 2 099 2 743 2 281 1 465 1 545 2 092 2 496 2 588
Tillgångar 5 238 4 972 4 352 3 749 3 114 2 718 2 792 2 422 2 742 2 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 018 2 691 1 685 1 497 1 488 1 301 1 601 919 670 865
Obeskattade reserver 600 595 813 765 479 483 635 790 722 672
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 620 1 687 1 855 1 487 1 147 934 556 713 1 351 1 364
Skulder och eget kapital 5 238 4 972 4 352 3 749 3 114 2 718 2 792 2 422 2 742 2 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 384 380 450 400 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 590 681 767 787 761 390 360 360 343 357
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 364 330 236 205 333 476 350 311 408 427
Utdelning till aktieägare 383 380 0 600 600 400 700 0 300 600
Omsättning 2 733 3 004 2 974 2 881 2 665 2 455 2 620 2 689 2 505 2 926
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 367 1 467 1 487 1 441 1 333 1 228 1 310 1 345 1 253 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 553 529 536 523 561 640 555 583 585 656
Rörelseresultat, EBITDA 940 1 115 1 067 1 137 825 383 857 855 674 884
Nettoomsättningförändring -6,85% -1,31% 3,19% 8,11% 8,55% -6,26% -2,60% 7,35% -14,39% -%
Du Pont-modellen 17,66% 22,41% 24,68% 30,27% 26,78% 15,16% 28,58% 34,85% 24,43% 29,16%
Vinstmarginal 33,85% 37,97% 36,13% 39,40% 31,29% 16,78% 30,47% 31,39% 26,75% 28,91%
Bruttovinstmarginal 95,21% 90,46% 91,39% 97,05% 96,14% 94,79% 94,50% 96,58% 95,33% 94,87%
Rörelsekapital/omsättning 27,81% 41,65% 8,21% 43,60% 42,55% 21,63% 37,76% 51,28% 45,71% 41,83%
Soliditet 66,55% 63,46% 53,29% 54,97% 59,12% 60,96% 74,10% 61,43% 43,39% 46,50%
Kassalikviditet 146,91% 172,44% 113,15% 184,47% 198,87% 156,85% 277,88% 293,41% 184,75% 189,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...