Visa allt om Jerker Abrahamsson Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitetskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 55 561 170 2 0 0 0 186 3 564 2 218
Övrig omsättning 16 - - - - - - 387 1 55
Rörelseresultat (EBIT) 34 488 149 -4 -14 -18 -19 325 309 111
Resultat efter finansnetto 34 488 165 11 -36 53 69 229 332 106
Årets resultat 27 380 100 18 -36 43 69 147 239 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 93 163 0 327 286 129 225
Omsättningstillgångar 537 804 322 32 3 307 43 410 873 358
Tillgångar 537 804 322 125 166 307 369 695 1 002 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 307 480 200 118 140 276 333 364 367 228
Obeskattade reserver 39 39 39 0 0 0 0 0 20 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 11 11 0 0 5 5 5 44 75
Kortfristiga skulder 126 274 72 7 26 26 31 326 572 259
Skulder och eget kapital 537 804 322 125 166 307 369 695 1 002 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 188 196
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 11 76 54
Utdelning till aktieägare 160 200 0 18 0 100 100 100 150 100
Omsättning 71 561 170 2 0 0 0 573 3 565 2 273
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 3 564 2 218
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 309 290
Rörelseresultat, EBITDA 34 488 149 -4 -14 -18 -19 325 327 132
Nettoomsättningförändring -90,20% 230,00% 8 400,00% -% -% -% -100,00% -94,78% 60,69% -%
Du Pont-modellen 6,33% 60,70% 51,24% 8,80% -% -% -% 48,63% 33,93% 19,21%
Vinstmarginal 61,82% 86,99% 97,06% 550,00% -% -% -% 181,72% 9,54% 5,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 54,30% 30,02% 30,39%
Rörelsekapital/omsättning 747,27% 94,47% 147,06% 1 250,00% -% -% -% 45,16% 8,45% 4,46%
Soliditet 62,83% 63,49% 71,56% 94,40% 84,34% 89,90% 90,24% 52,37% 38,06% 41,58%
Kassalikviditet 426,19% 293,43% 447,22% 457,14% 11,54% 1 180,77% 138,71% 125,77% 135,14% 115,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...