Visa allt om PA & Co Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 12 748 12 196 12 467 11 630 11 709 11 856 11 167 0 0 0
Övrig omsättning - - 17 8 17 137 70 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 861 -74 248 428 13 -141 587 -1 -1 0
Resultat efter finansnetto 860 -79 240 343 -113 -246 389 -1 772 1 085
Årets resultat 33 14 -10 -7 -9 -5 0 1 781 1 455
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 025 3 836 4 037 4 275 4 630 5 188 5 433 2 376 2 375 1 870
Omsättningstillgångar 1 144 718 384 369 578 453 759 0 0 0
Tillgångar 4 169 4 555 4 420 4 643 5 208 5 642 6 192 2 376 2 375 1 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 157 143 153 160 168 173 174 972 1 591
Obeskattade reserver 1 357 1 642 642 392 42 147 389 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 759 1 027 1 837 2 304 3 208 3 448 3 826 2 200 1 400 199
Kortfristiga skulder 1 863 1 729 1 799 1 795 1 799 1 878 1 804 3 2 80
Skulder och eget kapital 4 169 4 555 4 420 4 643 5 208 5 642 6 192 2 376 2 375 1 870
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 336 254 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 278 3 488 3 630 3 287 3 370 3 135 2 654 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 012 1 098 1 163 1 056 1 142 1 080 933 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1 400
Omsättning 12 748 12 196 12 484 11 638 11 726 11 993 11 237 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 12 12 11 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 062 1 016 1 039 969 976 988 1 015 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 444 447 390 417 402 390 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 435 529 979 1 062 586 415 1 049 -1 -1 0
Nettoomsättningförändring 4,53% -2,17% 7,20% -0,67% -1,24% 6,17% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 20,65% -1,62% 5,61% 10,34% 1,36% -1,35% 9,72% -% -% -%
Vinstmarginal 6,75% -0,61% 1,99% 4,13% 0,61% -0,64% 5,39% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 70,90% 68,53% 69,81% 69,81% 66,88% 62,80% 65,40% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -5,64% -8,29% -11,35% -12,26% -10,43% -12,02% -9,36% -% -% -%
Soliditet 29,95% 31,56% 13,94% 9,52% 3,67% 4,90% 7,32% 7,32% 40,93% 85,08%
Kassalikviditet 46,38% 23,94% 5,34% 5,07% 18,29% 8,15% 27,05% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...