Visa allt om Granath & Granath Aktiebolag
Visa allt om Granath & Granath Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 835 703 560 - 719 983 767 708 667 824
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 270 154 - -120 135 4 82 2 122
Resultat efter finansnetto 22 258 136 - -152 114 -36 56 -30 97
Årets resultat 22 258 136 - -152 114 -36 56 -30 97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 - 0 2 5 7 13 8
Omsättningstillgångar 325 289 99 - 91 245 78 153 79 107
Tillgångar 325 289 99 - 91 247 82 160 92 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 112 -146 - -126 26 -88 -52 -108 -78
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 10 45 44
Kortfristiga skulder 190 176 244 - 215 221 170 203 155 149
Skulder och eget kapital 325 289 99 - 91 247 82 160 92 115
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 112 84 - 350 336 336 240 250 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 336 0 0 - 0 21 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 106 35 26 - 110 113 106 78 73 60
Utdelning till aktieägare 29 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 835 703 560 - 719 983 767 708 667 824
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 835 703 560 - 719 492 767 708 667 824
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 164 138 - 497 248 448 327 335 310
Rörelseresultat, EBITDA 49 270 154 - -118 138 7 88 8 128
Nettoomsättningförändring 18,78% 25,54% -% -% -26,86% 28,16% 8,33% 6,15% -19,05% -%
Du Pont-modellen 15,08% 93,43% 155,56% -% -131,87% 54,66% 4,88% 51,25% 2,17% 106,09%
Vinstmarginal 5,87% 38,41% 27,50% -% -16,69% 13,73% 0,52% 11,58% 0,30% 14,81%
Bruttovinstmarginal 84,43% 79,37% 76,25% -% 79,28% 87,79% 84,88% 79,66% 100,00% 78,16%
Rörelsekapital/omsättning 16,17% 16,07% -25,89% -% -17,25% 2,44% -11,99% -7,06% -11,39% -5,10%
Soliditet 41,54% 38,75% -147,47% -% -138,46% 10,53% -107,32% -32,50% -117,39% -67,83%
Kassalikviditet 108,95% 130,68% 27,87% -% 22,33% 84,62% 33,53% 67,49% 44,52% 56,38%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...