Visa allt om Slutplattan GUBLI 99930 AB
Visa allt om Slutplattan GUBLI 99930 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 543 928 1 022 566 1 028 1 170 2 622 4 101 4 279 3 444
Övrig omsättning - - - - - - 2 299 11 55 44
Rörelseresultat (EBIT) -74 -17 -99 -238 -423 -464 1 737 158 115 498
Resultat efter finansnetto -78 -21 -103 -242 -427 -460 1 725 118 75 474
Årets resultat -78 -21 -103 -242 -159 2 977 37 6 229
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 9 36 78 121 795 762 597
Omsättningstillgångar 324 452 429 489 795 1 126 2 989 1 124 1 800 1 565
Tillgångar 324 452 431 496 831 1 205 3 110 1 919 2 562 2 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 273 294 397 639 798 1 596 619 582 577
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 268 735 337 275 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 138 373 159
Kortfristiga skulder 130 180 137 99 192 139 779 826 1 332 1 216
Skulder och eget kapital 324 452 431 496 831 1 205 3 110 1 919 2 562 2 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 544 544 424 360 324 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 260 367 384 373 0 0 64 236 242 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 124 144 151 135 145 136 151 257 182 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0
Omsättning 543 928 1 022 566 1 028 1 170 4 921 4 112 4 334 3 488
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 543 928 1 022 566 514 585 1 311 1 367 1 426 1 148
Personalkostnader per anställd (tkr) 391 511 537 509 345 340 329 292 256 204
Rörelseresultat, EBITDA -74 -15 -94 -209 -381 -421 1 786 308 238 577
Nettoomsättningförändring -41,49% -9,20% 80,57% -44,94% -12,14% -55,38% -36,06% -4,16% 24,25% -%
Du Pont-modellen -22,84% -3,76% -22,97% -47,98% -50,54% -37,76% 56,11% 8,23% 4,49% 23,03%
Vinstmarginal -13,63% -1,83% -9,69% -42,05% -40,86% -38,89% 66,55% 3,85% 2,69% 14,46%
Bruttovinstmarginal 67,22% 58,08% 49,02% 62,01% 45,14% 30,94% 21,82% 38,58% 32,11% 41,32%
Rörelsekapital/omsättning 35,73% 29,31% 28,57% 68,90% 58,66% 84,36% 84,29% 7,27% 10,94% 10,13%
Soliditet 60,19% 60,40% 68,21% 80,04% 76,90% 82,62% 68,74% 44,90% 30,44% 33,68%
Kassalikviditet 165,38% 174,44% 232,85% 345,45% 335,94% 650,36% 379,85% 27,48% 32,58% 62,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...