Visa allt om Hallindens Granit Aktiebolag
Visa allt om Hallindens Granit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 52 223 48 212 36 879 42 786 37 351 31 741 28 603 28 257 19 170 15 547
Övrig omsättning 336 158 84 229 1 346 1 000 17 38 130 166
Rörelseresultat (EBIT) 6 451 4 550 2 080 3 548 4 004 2 598 2 819 1 999 694 863
Resultat efter finansnetto 6 022 4 615 2 022 2 898 3 879 2 526 2 907 1 818 704 552
Årets resultat 2 981 2 932 1 340 1 713 2 303 843 1 524 992 656 404
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 154 6 904 7 236 5 778 6 925 7 741 5 023 4 458 3 071 5 900
Omsättningstillgångar 25 516 21 379 18 244 19 396 17 349 14 030 12 355 10 998 8 254 7 555
Tillgångar 39 670 28 283 25 480 25 174 24 274 21 771 17 379 15 457 11 324 13 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 480 11 499 8 567 8 228 7 515 6 012 5 969 5 246 4 353 3 797
Obeskattade reserver 8 313 6 455 5 650 5 483 5 172 4 454 3 107 2 355 1 946 2 074
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 959 1 747 2 414 1 947 2 582 3 626 1 830 1 872 689 4 454
Kortfristiga skulder 12 917 8 581 8 849 9 517 9 006 7 679 6 474 5 984 4 336 3 130
Skulder och eget kapital 39 670 28 283 25 480 25 174 24 274 21 771 17 379 15 457 11 324 13 455
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 1 236 1 224 1 127 1 174 336 324 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 178 5 714 5 564 4 274 4 080 3 580 2 786 3 063 2 416 2 849
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 376 2 196 2 011 2 023 1 925 1 701 1 643 1 389 1 165 1 328
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 800 800 800 100 100
Omsättning 52 559 48 370 36 963 43 015 38 697 32 741 28 620 28 295 19 300 15 713
Nyckeltal
Antal anställda 17 16 16 16 16 15 13 12 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 072 3 013 2 305 2 674 2 334 2 116 2 200 2 355 1 917 1 413
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 510 483 489 472 440 447 425 418 434
Rörelseresultat, EBITDA 8 965 6 518 4 192 5 576 6 032 4 115 4 109 3 363 2 085 2 273
Nettoomsättningförändring 8,32% 30,73% -13,81% 14,55% 17,67% 10,97% 1,22% 47,40% 23,30% -%
Du Pont-modellen 16,38% 16,68% 8,41% 12,08% 16,60% 11,97% 17,43% 13,36% 8,72% 6,61%
Vinstmarginal 12,44% 9,79% 5,81% 7,11% 10,79% 8,21% 10,59% 7,31% 5,15% 5,72%
Bruttovinstmarginal 65,20% 57,25% 60,70% 61,78% 63,95% 59,44% 62,68% 65,90% 67,85% 71,24%
Rörelsekapital/omsättning 24,13% 26,55% 25,48% 23,09% 22,34% 20,01% 20,56% 17,74% 20,44% 28,46%
Soliditet 52,85% 58,46% 49,96% 48,74% 46,66% 42,69% 47,22% 44,91% 50,81% 39,32%
Kassalikviditet 175,56% 225,66% 159,36% 160,12% 160,33% 161,48% 178,73% 173,26% 127,95% 113,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...