Visa allt om Gävle Byggmarknad AB
Visa allt om Gävle Byggmarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 015 7 978 8 456 7 995 9 274 9 414 9 226 11 213 9 047 12 011
Övrig omsättning 359 - - - - - - - 720 115
Rörelseresultat (EBIT) 523 700 516 818 1 397 1 016 1 107 1 264 -32 684
Resultat efter finansnetto 162 302 107 326 855 435 578 626 -119 629
Årets resultat 200 277 79 259 465 253 309 336 0 331
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 536 8 471 8 508 8 684 8 884 9 256 9 389 9 905 10 191 4 211
Omsättningstillgångar 4 590 5 023 5 046 5 310 5 177 5 430 4 664 4 636 4 991 4 516
Tillgångar 13 126 13 494 13 554 13 993 14 061 14 686 14 053 14 542 15 181 8 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 825 3 825 3 548 3 468 3 210 2 744 2 691 2 467 2 164 2 163
Obeskattade reserver 633 714 772 772 803 586 502 352 196 318
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 620 6 635 7 181 7 623 7 976 8 582 8 614 9 614 9 841 3 858
Kortfristiga skulder 2 048 2 320 2 053 2 130 2 071 2 773 2 246 2 108 2 981 2 387
Skulder och eget kapital 13 126 13 494 13 554 13 993 14 061 14 686 14 053 14 542 15 181 8 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 115 80 105 60 122
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 405 384 491 391 430 297 334 947 1 612 1 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 150 230 174 184 178 190 323 584 487
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 200 100 33 0
Omsättning 7 374 7 978 8 456 7 995 9 274 9 414 9 226 11 213 9 767 12 126
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 508 3 989 4 228 3 998 4 637 4 707 4 613 2 243 1 292 1 716
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 278 362 278 308 296 303 205 306 244
Rörelseresultat, EBITDA 1 116 1 206 941 1 258 1 930 1 556 1 623 1 956 193 873
Nettoomsättningförändring -12,07% -5,65% 5,77% -13,79% -1,49% 2,04% -17,72% 23,94% -24,68% -%
Du Pont-modellen 3,98% 5,19% 3,81% 5,85% 9,94% 6,92% 7,94% 8,73% -0,20% 7,88%
Vinstmarginal 7,46% 8,77% 6,10% 10,23% 15,06% 10,80% 12,10% 11,33% -0,33% 5,73%
Bruttovinstmarginal 39,56% 33,38% 32,78% 36,62% 41,68% 28,47% 34,52% 35,88% 19,34% 30,81%
Rörelsekapital/omsättning 36,24% 33,88% 35,39% 39,77% 33,49% 28,22% 26,21% 22,55% 22,22% 17,73%
Soliditet 32,90% 32,47% 30,62% 28,85% 27,04% 21,63% 21,78% 18,71% 15,18% 27,41%
Kassalikviditet 7,67% 10,60% 11,25% 21,17% 17,96% 16,88% 14,65% 14,61% 18,52% 62,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...