Visa allt om Tupelo AB
Visa allt om Tupelo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 878 716 1 191 1 415 1 121 1 064 889 915 1 028 930
Övrig omsättning 20 2 8 3 3 - 6 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 -236 92 43 84 73 34 101 130 136
Resultat efter finansnetto 16 -189 94 48 79 84 38 83 132 137
Årets resultat 16 -153 53 26 53 60 27 52 93 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 14 18 23 5 12 40 48 32
Omsättningstillgångar 259 268 539 694 609 488 410 404 491 458
Tillgångar 259 273 552 712 632 493 422 444 540 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 144 337 374 348 295 235 258 255 212
Obeskattade reserver 0 0 36 12 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 129 179 326 284 198 187 186 284 278
Skulder och eget kapital 259 273 552 712 632 493 422 444 540 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 351 323 336 405 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 410 400 490 631 451 27 56 24 27 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 143 168 213 142 120 117 117 130 119
Utdelning till aktieägare 0 0 40 30 0 0 0 50 50 50
Omsättning 898 718 1 199 1 418 1 124 1 064 895 916 1 028 930
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 439 358 596 708 1 121 1 064 889 915 1 028 930
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 301 353 464 646 564 565 539 646 566
Rörelseresultat, EBITDA 18 -231 97 48 94 80 41 109 139 144
Nettoomsättningförändring 22,63% -39,88% -15,83% 26,23% 5,36% 19,69% -2,84% -10,99% 10,54% -%
Du Pont-modellen 6,18% -67,77% 17,03% 7,72% 14,40% 17,24% 10,43% 23,65% 24,63% 27,96%
Vinstmarginal 1,82% -25,84% 7,89% 3,89% 8,12% 7,99% 4,95% 11,48% 12,94% 14,73%
Bruttovinstmarginal 95,44% 95,53% 97,90% 98,59% 97,59% 97,84% 97,08% 98,58% 98,64% 98,06%
Rörelsekapital/omsättning 18,22% 19,41% 30,23% 26,01% 28,99% 27,26% 25,08% 23,83% 20,14% 19,35%
Soliditet 61,78% 52,75% 66,14% 53,77% 55,06% 59,84% 55,69% 58,11% 47,22% 43,27%
Kassalikviditet 261,62% 207,75% 301,12% 212,88% 214,44% 246,46% 219,25% 217,20% 172,89% 164,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...