Visa allt om AEBA Konsult Aktiebolag
Visa allt om AEBA Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 * 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 24 31 65 25 0 493
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -15 -14 -17 7 0 -5 -191 -50 -68
Resultat efter finansnetto 0 -15 -15 -18 6 -2 -5 -186 -42 -62
Årets resultat 0 -15 -15 -18 6 -2 -5 -186 -42 -62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 * 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 18 31 44
Omsättningstillgångar 71 73 90 105 124 144 143 148 420 553
Tillgångar 71 73 90 105 124 144 149 166 - 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 71 86 101 119 113 115 136 422 514
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 2 4 4 5 32 34 30 34 83
Skulder och eget kapital 71 73 90 105 124 144 149 166 - 597
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 6 168 0 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 1 51 0 180
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 16 100 50
Omsättning 0 0 0 0 24 31 65 25 0 493
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 25 - 493
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 178 - 419
Rörelseresultat, EBITDA 0 -15 -14 -17 7 6 7 -178 -37 -52
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -22,58% -52,31% 160,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 6,45% 0,00% -2,01% -110,84% -% -10,05%
Vinstmarginal -% -% -% -% 33,33% 0,00% -4,62% -736,00% -% -12,17%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 495,83% 361,29% 167,69% 472,00% -% 95,33%
Soliditet 100,00% 97,26% 95,56% 96,19% 95,97% 78,47% 77,18% 81,93% -% 86,10%
Kassalikviditet -% 3 650,00% 2 250,00% 2 625,00% 2 480,00% 450,00% 420,59% 493,33% 1 235,29% 666,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...