allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

PA Resources Aktiebolag

ORG.NR: 556488-2180
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 242 000 603 000 1 311 623  
  Övrig omsättning (TKR) 507 000 58 000 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -1 590 000 -2 667 000 -1 134 882  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 275 000 -3 032 000 -1 340 038  
  Årets resultat (TKR) 779 000 -2 958 000 -1 219 361  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 154 000 3 162 000 4 598 889  
  Omsättningstillgångar (TKR) 170 000 399 000 861 134  
  Tillgångar (TKR) 324 000 3 561 000 5 460 023  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) -12 000 -810 000 1 795 135  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 663 000 595 102  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 573 000 1 433 304  
  Kortfristiga skulder (TKR) 336 000 3 135 000 1 636 482  
  Skulder och eget kapital (TKR) 324 000 3 561 000 5 460 023  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 18 900 5 100 8 375  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0 0  
  Löner till övriga anställda 41 100 47 900 42 544  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0 0  
  Sociala kostnader 11 000 13 000 11 615  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 107 121 120  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 262 4 983 10 930  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 374 545 521  
  Nettoomsättningförändring -59,87 % -54,03 % -39,93 %  
  Vinstmarginal 195,04 % -441,79 % -78,07 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 36,82 % 52,07 %  
  Soliditet -3,70 % -22,75 % 32,88 %  
  Kassalikviditet 38,69 % 11,55 % 51,89 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 42 000 15 000 32 411  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -42 000 -199 000 -122 327  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 1 139 000 -2 658 000 -2 455 802  
  Årets resultat (TKR) 1 139 000 -2 658 000 -2 559 277  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 126 000 1 050 000 4 941 957  
  Omsättningstillgångar (TKR) 8 000 91 000 526 195  
  Tillgångar (TKR) 134 000 1 141 000 5 468 152  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 11 000 -1 129 000 1 530 001  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 63  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 3 315 234  
  Kortfristiga skulder (TKR) 123 000 2 270 000 622 854  
  Skulder och eget kapital (TKR) 134 000 1 141 000 5 468 152  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD           5 100 8 375  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 6 000 5 900 7 063  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0           0  
  Sociala kostnader 3 000 5 000 5 235  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 6 8 9  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 7 000 1 875 3 601  
  Personalkostnader per anställd (TKR)                     2 297  
  Nettoomsättningförändring 180,00 % -53,72 % 15,23 %  
  Vinstmarginal 3 085,71 % -15 740,00 % -6 539,09 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 8,21 % -98,95 % 27,98 %  
  Kassalikviditet 6,50 % 4,01 % 84,48 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 17 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X