Visa allt om Scanhydraul AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 750 4 715 6 809 11 279 10 135 9 764 14 635 11 055 8 273 8 730
Övrig omsättning - - - 65 25 - - - - 95
Rörelseresultat (EBIT) -407 -954 254 1 237 223 -10 -84 1 003 101 -177
Resultat efter finansnetto -421 -958 252 1 217 201 -48 -129 1 021 104 -175
Årets resultat -421 -658 184 675 146 206 175 729 78 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 14 28 1 051 768 383 153 25 42 60
Omsättningstillgångar 2 536 1 418 2 368 2 544 2 583 2 978 5 449 3 386 1 944 2 342
Tillgångar 2 536 1 432 2 396 3 595 3 352 3 361 5 602 3 411 1 986 2 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 007 429 1 087 2 153 1 478 1 332 1 126 951 223 213
Obeskattade reserver 0 0 300 300 0 0 335 715 715 728
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 512 482 258 0 965 640 2 656 599 525 135
Kortfristiga skulder 1 017 522 750 1 142 908 1 389 1 485 1 147 524 1 324
Skulder och eget kapital 2 536 1 432 2 396 3 595 3 352 3 361 5 602 3 411 1 986 2 401
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 730 726 680 700 700 591 577 538 555 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 298 299 273 230 235 198 199 191 194 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 250 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 750 4 715 6 809 11 344 10 160 9 764 14 635 11 055 8 273 8 825
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 583 1 572 2 270 3 760 3 378 4 882 7 318 5 528 2 068 2 183
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 346 320 311 313 401 393 370 196 587
Rörelseresultat, EBITDA -393 -940 271 1 254 240 1 -64 1 020 118 -160
Nettoomsättningförändring 64,37% -30,75% -39,63% 11,29% 3,80% -33,28% 32,38% 33,63% -5,23% -%
Du Pont-modellen -16,01% -66,55% 10,64% 34,41% 6,65% -0,30% -1,37% 29,93% 5,39% -7,12%
Vinstmarginal -5,24% -20,21% 3,75% 10,97% 2,20% -0,10% -0,53% 9,24% 1,29% -1,96%
Bruttovinstmarginal 28,50% 35,80% 41,14% 34,41% 36,65% 35,12% 24,99% 39,38% 40,38% 37,04%
Rörelsekapital/omsättning 19,60% 19,00% 23,76% 12,43% 16,53% 16,27% 27,09% 20,25% 17,16% 11,66%
Soliditet 39,71% 29,96% 54,60% 66,04% 44,09% 39,63% 24,41% 42,97% 37,15% 30,70%
Kassalikviditet 204,82% 204,02% 268,40% 199,30% 199,23% 158,39% 218,59% 234,87% 289,69% 139,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...