Visa allt om Perpetum Engineering Aktiebolag
Visa allt om Perpetum Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 62 1 091 1 170 422 1 088 1 046 1 066 1 051
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -21 31 706 262 - 83 6 57 79
Resultat efter finansnetto -14 -4 32 707 263 - 84 9 58 79
Årets resultat -14 -4 24 520 192 - 62 7 42 57
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 200 220 220 224 230 238 245 231 205
Omsättningstillgångar 126 590 758 834 661 433 493 478 455 715
Tillgångar 326 790 978 1 054 886 663 731 723 687 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 316 330 785 760 641 448 550 488 481 528
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 460 194 294 245 215 181 235 206 391
Skulder och eget kapital 326 790 978 1 054 886 663 731 723 687 919
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 590 120 477 472 366 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 220 10 14 57 57 89 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 83 229 124 322 343 192 183
Utdelning till aktieägare 0 0 450 0 400 0 100 0 0 89
Omsättning 0 0 62 1 091 1 170 422 1 088 1 046 1 066 1 051
Nyckeltal
Antal anställda - - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 31 546 585 211 544 523 533 526
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 159 414 141 429 436 339 399
Rörelseresultat, EBITDA -14 -21 31 710 269 - 90 14 63 83
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -94,32% -6,75% 177,25% -61,21% 4,02% -1,88% 1,43% -%
Du Pont-modellen -% -% 3,37% 67,17% 29,68% -% 11,49% 1,24% 8,44% 8,71%
Vinstmarginal -% -% 53,23% 64,89% 22,48% -% 7,72% 0,86% 5,44% 7,61%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 99,91% 99,91% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 909,68% 49,50% 35,56% 51,66% 28,68% 23,23% 23,36% 30,83%
Soliditet 96,93% 41,77% 80,27% 72,11% 72,35% 67,57% 75,24% 67,50% 70,01% 57,45%
Kassalikviditet 1 260,00% 128,26% 390,72% 283,67% 269,80% 201,40% 272,38% 203,40% 220,87% 182,86%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...