Visa allt om office i Kiruna AB
Visa allt om office i Kiruna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 28 061 20 930 15 016 14 535 18 805 13 581 10 743 12 807 11 867 11 893
Övrig omsättning 200 18 - 75 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 009 3 751 1 010 1 499 560 950 323 482 289 240
Resultat efter finansnetto 5 026 3 708 999 1 519 539 969 292 506 322 492
Årets resultat 2 830 2 132 564 825 56 586 204 298 233 358
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 877 705 1 045 1 062 1 140 1 263 1 637 2 236 2 040 1 501
Omsättningstillgångar 9 058 8 458 5 344 5 013 5 460 5 391 3 108 2 276 3 157 2 726
Tillgångar 11 935 9 163 6 388 6 075 6 600 6 653 4 745 4 512 5 198 4 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 987 3 787 2 155 2 151 1 792 2 385 1 999 2 195 2 245 2 197
Obeskattade reserver 3 556 2 180 1 220 999 610 350 177 169 78 78
Avsättningar (tkr) 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 802 550 251 1 107 1 177 1 354 922 642 0
Kortfristiga skulder 3 793 2 395 2 463 2 674 3 090 2 741 1 214 1 225 2 233 1 952
Skulder och eget kapital 11 935 9 163 6 388 6 075 6 600 6 653 4 745 4 512 5 198 4 227
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 66 396 390 437 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 323 2 790 2 173 2 328 2 099 1 828 1 257 1 184 1 112 1 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 622 1 005 1 130 686 1 528 783 457 385 409 572
Utdelning till aktieägare 1 430 1 200 500 560 466 650 200 400 348 185
Omsättning 28 261 20 948 15 016 14 610 18 805 13 581 10 743 12 807 11 867 11 893
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 8 7 6 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 508 2 616 2 145 1 817 2 686 2 264 2 149 2 561 1 978 1 982
Personalkostnader per anställd (tkr) 745 487 467 381 535 472 451 411 360 334
Rörelseresultat, EBITDA 5 090 3 852 1 152 1 641 708 1 098 468 568 369 328
Nettoomsättningförändring 34,07% 39,38% 3,31% -22,71% 38,47% 26,42% -16,12% 7,92% -0,22% -%
Du Pont-modellen 42,45% 41,33% 16,12% 25,25% 9,61% 15,95% 8,05% 12,57% 7,37% 12,56%
Vinstmarginal 18,06% 18,09% 6,86% 10,55% 3,37% 7,81% 3,56% 4,43% 3,23% 4,46%
Bruttovinstmarginal 48,07% 43,84% 38,61% 40,42% 29,50% 34,67% 33,42% 27,87% 28,20% 26,44%
Rörelsekapital/omsättning 18,76% 28,97% 19,19% 16,09% 12,60% 19,51% 17,63% 8,21% 7,79% 6,51%
Soliditet 56,65% 59,89% 47,81% 47,53% 33,96% 39,73% 44,81% 51,34% 44,27% 53,30%
Kassalikviditet 198,73% 285,47% 163,01% 134,07% 136,50% 118,97% 169,77% 114,37% 82,27% 78,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...