Visa allt om Mumlan Aktiebolag
Visa allt om Mumlan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 864 0 38 35 0 0 4 0 123 0
Övrig omsättning - - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 609 -1 12 30 -14 0 -11 0 70 -5
Resultat efter finansnetto 609 0 -68 30 -14 0 -14 0 70 -5
Årets resultat 354 10 -71 26 -14 0 -17 0 70 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 100 100 7 7 10 10 0
Omsättningstillgångar 922 197 201 184 131 131 131 128 128 0
Tillgångar 922 197 201 284 231 138 138 138 138 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 491 137 127 148 122 136 136 3 3 -67
Obeskattade reserver 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 279 60 74 136 108 2 2 135 135 67
Skulder och eget kapital 922 197 201 284 231 138 138 138 138 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 115 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 864 0 38 38 0 0 4 0 123 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 - 0 - 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 864 - - - - - - - 123 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 127 - - - - - - - 34 -
Rörelseresultat, EBITDA 609 -1 12 30 -7 0 -8 0 72 -5
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 8,57% -% -% -100,00% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen 66,05% -% 5,97% 10,56% -% -% -7,97% -% 50,72% -%
Vinstmarginal 70,49% -% 31,58% 85,71% -% -% -275,00% -% 56,91% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 74,42% -% 334,21% 137,14% -% -% 3 225,00% -% -5,69% -%
Soliditet 66,11% 69,54% 63,18% 52,11% 52,81% 98,55% 98,55% 2,17% 2,17% -%
Kassalikviditet 330,47% 328,33% 271,62% 135,29% 121,30% 6 550,00% 6 550,00% 94,81% 94,81% 0,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...