Visa allt om Timberlodge INC LTD Aktiebolag
Visa allt om Timberlodge INC LTD Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 504 329 408 347 190 276 241 274 298 337
Övrig omsättning - - 30 45 23 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 40 -30 59 41 55 -8 -26 -139 -23
Resultat efter finansnetto 92 39 -31 58 40 51 -10 -33 -143 -26
Årets resultat 81 39 -31 58 40 51 -10 -33 -143 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 49 61 48 24 32 0 0 1 46
Omsättningstillgångar 190 61 72 209 70 66 49 56 139 203
Tillgångar 272 110 133 257 94 98 49 56 141 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 37 -3 28 -30 -70 -121 -112 -78 65
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 13 0 0 33 42 26 40
Kortfristiga skulder 153 73 135 215 123 168 136 125 193 143
Skulder och eget kapital 272 110 133 257 94 98 49 56 141 249
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 504 329 438 392 213 276 241 274 298 337
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 241 274 298 337
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 3 2 90 17
Rörelseresultat, EBITDA 97 52 -12 71 49 63 -8 -25 -95 43
Nettoomsättningförändring 53,19% -% 17,58% 82,63% -31,16% 14,52% -12,04% -8,05% -11,57% -%
Du Pont-modellen 34,56% 36,36% -22,56% 22,96% 43,62% 56,12% -16,33% -46,43% -98,58% -9,24%
Vinstmarginal 18,65% 12,16% -7,35% 17,00% 21,58% 19,93% -3,32% -9,49% -46,64% -6,82%
Bruttovinstmarginal 65,08% 51,67% 29,66% 47,26% 70,53% 64,86% 73,44% 68,61% 50,00% 71,81%
Rörelsekapital/omsättning 7,34% -3,65% -15,44% -1,73% -27,89% -36,96% -36,10% -25,18% -18,12% 17,80%
Soliditet 43,38% 33,64% -2,26% 10,89% -31,91% -71,43% -246,94% -200,00% -55,32% 26,10%
Kassalikviditet 117,65% 69,86% 45,93% 75,35% 17,07% 10,12% 7,35% 16,80% 36,27% 106,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...