Visa allt om MP Noord Förvaltning AB
Visa allt om MP Noord Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 343 2 408 1 133 1 241 1 168 1 061 574 707 703 849
Övrig omsättning - - - 47 45 - - 146 - -
Rörelseresultat (EBIT) -486 -377 615 735 638 493 157 -14 -982 627
Resultat efter finansnetto 631 556 5 867 1 411 -2 133 3 835 2 108 9 574 -2 262 2 702
Årets resultat 404 -118 5 158 1 416 -2 158 7 554 2 638 9 717 -1 587 1 941
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 980 30 537 28 383 28 046 25 597 25 651 23 827 14 416 7 545 9 123
Omsättningstillgångar 6 722 5 693 5 572 895 9 014 12 082 8 492 17 484 17 093 12 069
Tillgångar 32 702 36 231 33 955 28 941 34 611 37 733 32 319 31 900 24 638 21 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 616 31 212 31 330 26 172 32 756 35 914 29 359 26 722 17 005 14 144
Obeskattade reserver 317 300 0 0 5 5 2 871 3 825 4 397 5 072
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 769 4 719 2 626 2 769 1 851 1 814 89 1 354 3 236 1 975
Skulder och eget kapital 32 702 36 231 33 955 28 941 34 611 37 733 32 319 31 900 24 638 21 191
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 3 236 250 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 900 900 0 66 0 0 0 0 32 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 318 302 16 26 14 12 13 36 91 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 8 000 1 000 1 000 0 0 0
Omsättning 2 343 2 408 1 133 1 288 1 213 1 061 574 853 703 849
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 - - 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 172 1 204 1 133 1 241 - - - 707 703 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 656 664 95 158 - - - 325 376 -
Rörelseresultat, EBITDA -411 -373 620 742 646 510 174 -2 -937 671
Nettoomsättningförändring -2,70% 112,53% -8,70% 6,25% 10,08% 84,84% -18,81% 0,57% -17,20% -%
Du Pont-modellen 2,47% 4,15% 17,28% 13,28% 7,69% 10,17% 6,77% 74,37% -8,77% 12,87%
Vinstmarginal 34,49% 62,42% 517,92% 309,67% 227,83% 361,64% 381,36% 3 355,45% -307,25% 321,32%
Bruttovinstmarginal 75,16% 60,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,52%
Rörelsekapital/omsättning 168,72% 40,45% 260,02% -151,01% 613,27% 967,77% 1 463,94% 2 281,47% 1 971,12% 1 188,93%
Soliditet 91,32% 86,79% 92,27% 90,43% 94,65% 95,19% 97,39% 92,40% 81,87% 83,98%
Kassalikviditet 242,76% 120,64% 181,00% 32,32% 486,98% 666,04% 9 541,57% 1 291,29% 528,21% 611,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...