Visa allt om Svensk Hård Sten AB
Visa allt om Svensk Hård Sten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 840 6 034 8 803 7 834 9 273 2 120 1 811 4 242 6 273 3 359
Övrig omsättning -94 - 166 - - 2 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -445 45 375 163 53 78 56 44 373 400
Resultat efter finansnetto -447 46 372 16 32 0 0 0 -142 281
Årets resultat -340 28 248 13 9 0 0 0 -208 253
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 87 0 0 0 185 185 185 330 210
Omsättningstillgångar 2 865 1 583 4 319 2 819 3 905 2 301 1 743 1 019 2 405 2 535
Tillgångar 2 922 1 671 4 319 2 819 3 905 2 486 1 928 1 204 2 735 2 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 855 827 579 566 557 557 557 558 766
Obeskattade reserver 0 111 101 8 8 0 0 0 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 454 4 24 538 500 504 477 520 668 1 048
Kortfristiga skulder 2 424 701 3 367 1 694 2 831 1 424 893 127 1 510 919
Skulder och eget kapital 2 922 1 671 4 319 2 819 3 905 2 486 1 928 1 204 2 735 2 746
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 4 18 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 746 6 034 8 969 7 834 9 273 2 122 1 831 4 242 6 273 3 359
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 4 242 6 273 3 359
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 10 69 11
Rörelseresultat, EBITDA -415 67 375 163 53 78 56 44 406 400
Nettoomsättningförändring 29,93% -31,46% 12,37% -15,52% 337,41% 17,06% -57,31% -32,38% 86,75% -%
Du Pont-modellen -15,23% 2,87% 8,68% 5,78% 1,36% 3,14% 2,90% 3,74% 13,64% 14,57%
Vinstmarginal -5,68% 0,80% 4,26% 2,08% 0,57% 3,68% 3,09% 1,06% 5,95% 11,91%
Bruttovinstmarginal 48,02% 94,18% 93,38% 99,18% 94,81% 90,52% 94,20% 99,17% 85,27% 85,47%
Rörelsekapital/omsättning 5,62% 14,62% 10,81% 14,36% 11,58% 41,37% 46,94% 21,03% 14,27% 48,11%
Soliditet 1,51% 56,35% 20,97% 20,75% 14,65% 22,41% 28,89% 46,26% 20,40% 28,24%
Kassalikviditet 118,19% 212,41% 123,34% 166,41% 137,94% 150,28% 195,18% 693,70% 136,56% 191,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...