Visa allt om Linova Tomas Lindén Aktiebolag
Visa allt om Linova Tomas Lindén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 607 703 763 942 1 034 1 312 1 423 1 197 908 2 239
Övrig omsättning - 43 102 - - - 140 - - 16
Rörelseresultat (EBIT) -143 0 -36 106 -41 46 52 45 -393 62
Resultat efter finansnetto -143 -1 -68 69 -75 26 7 3 -449 18
Årets resultat -143 -1 -68 69 -75 26 7 3 -449 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 219 204 115 144 179 228 351 452 589
Omsättningstillgångar 208 364 343 490 463 579 553 624 565 694
Tillgångar 377 584 548 604 607 758 780 975 1 018 1 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 74 75 142 74 149 123 116 -137 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 219 410 374 328 361 391 447 676 737 595
Kortfristiga skulder 84 100 99 134 172 219 211 183 418 376
Skulder och eget kapital 377 584 548 604 607 758 780 975 1 018 1 283
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 27 0 0 50 25 24 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 108 151 166 0 201 211 241 196 199 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 53 56 28 87 89 121 109 95 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 607 746 865 942 1 034 1 312 1 563 1 197 908 2 255
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 304 352 382 942 517 656 712 599 454 1 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 66 110 125 91 155 161 213 172 172 316
Rörelseresultat, EBITDA -72 50 -9 135 -5 94 176 102 -256 334
Nettoomsättningförändring -13,66% -7,86% -19,00% -8,90% -21,19% -7,80% 18,88% 31,83% -59,45% -%
Du Pont-modellen -37,93% 0,00% -6,57% 17,55% -6,75% 6,07% 6,67% 4,62% -38,61% 4,91%
Vinstmarginal -23,56% 0,00% -4,72% 11,25% -3,97% 3,51% 3,65% 3,76% -43,28% 2,81%
Bruttovinstmarginal 83,36% 93,17% 81,26% 82,59% 87,81% 85,52% 83,27% 100,00% 100,00% 82,85%
Rörelsekapital/omsättning 20,43% 37,55% 31,98% 37,79% 28,14% 27,44% 24,03% 36,84% 16,19% 14,20%
Soliditet 19,36% 12,67% 13,69% 23,51% 12,19% 19,66% 15,77% 11,90% -13,46% 24,32%
Kassalikviditet 138,10% 272,00% 258,59% 297,76% 212,79% 225,57% 206,64% 279,78% 109,09% 154,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...